ing. P. (Pieter) Kerkstra

Rentmeester NVR
Register-Taxateur
img Sinds 2000 werkt Pieter bij Overwater Rentmeesterskantoor als rentmeester in de agrarische makelaardij, later als beherend rentmeester en sinds 2006 is hij medeaandeelhouder. Daarvoor heeft hij gewerkt in de vleesveekalverensector.

Zijn doel is het realiseren van het optimale resultaat voor de principaal, passend bij de doelstelling en identiteit van de cliënt, met oog voor de langjarige relatie met de (erf)pachters.

Zijn werkervaring en praktische kennis van het agrarisch bedrijf komen goed van pas bij de werkzaamheden voor het Pachthof Arnhem-Leeuwarden en de Centrale Grondkamer.

Vakgebieden:
Opleidingen:
  • Agrarische Hogeschool Delft, veehouderij
  • Makelaardij in onroerende zaken (SVM-diploma)
  • Basisopleiding professioneel mediator
  • Landelijk Vastgoed Van Hall Larenstein

Overige:
  • Beëdigd rentmeester NVR
  • Register-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Deskundig lid van Pachthof Arnhem-Leeuwarden
  • Lid van de Centrale Grondkamer in Arnhem