Skip to main content

Taxatie landelijk vastgoed

  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen

“Taxeren is het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak op een bepaalde datum: de waardepeildatum.”

Taxatie landelijk vastgoed

Taxeren is het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak op een bepaalde datum: de waardepeildatum.

Wij taxeren voornamelijk agrarisch en landelijk vastgoed. Bij taxeren is het van belang vooraf te bepalen voor welk doel de taxatie wordt verricht.

 

Taxatie voor aankoop en verkoop

Bij aan- of verkoop van een onroerende zaak is het verstandig de marktwaarde vast te stellen. Op basis van marktgegevens, planologie, ligging, kwaliteit, SWOT-analyse en gebruiksmogelijkheden wordt een taxatie uitgevoerd en wordt de marktwaarde bepaald.

 

Taxatie bij bedrijfsovername of wijziging rechtsvorm

Taxeren is aan de orde bij een bedrijfsovername, herstructureringsdoeleinden, wijziging van maten/vennoten of een wijziging van de rechtsvorm. En ook bij een echtscheiding of boedelverdeling is het bepalen van de waarde van de onroerende zaken van cruciaal belang.

 

Taxatie voor erf- en schenkbelasting

Bij het overlijden van een eigenaar of bij een schenking van onroerend goed kan het nodig zijn om de waarde te bepalen voor de aangifte van de erf- of schenkbelasting.

Taxatie voor financiering

Voor het aangaan van een financiering vraagt de bancaire instelling een waardering om de risico’s en mogelijkheden van het onroerend goed inzichtelijk te hebben. Voor diverse bancaire instellingen zijn wij geaccrediteerd te taxeren.

 

NRVT

Taxeren vereist specialistische kennis. Kennis waarin wij investeren.

Onze taxateurs zijn geregistreerd in het Nederlandse Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT houdt toezicht op de kwaliteit en integriteit van de taxateurs en schrijft gedrags- en beroepsregels voor.

De taxateurs houden onder andere via permanente studie hun kennis op peil om te voldoen aan de gestelde eisen.


Blogs

Lees hier onze blogs over Taxatie Landelijk Vastgoed.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.