Skip to main content

Stikstof, opkoop en onteigening

Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen

“Door toepassing van onze kennis en ervaring willen we bijdragen aan de oplossing voor de stikstofproblematiek.”

Er zijn nieuwe wetten gemaakt om problemen met stikstof op te lossen en de natuur te verbeteren. Deze wetten veranderen de regels voor hoe bedrijven en projecten met stikstof moeten omgaan.

Dit alles is bedoeld om ervoor te zorgen dat stikstofgevoelige planten en dieren beter kunnen leven en groeien.

Agrariërs
Als binnen een agrarisch bedrijf een wijziging van activiteiten plaatsvindt – waarvoor een NB-vergunning nodig is – moet worden gekeken naar de referentiedata van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waarop de activiteiten van invloed kunnen zijn.

Als de ingezette maatregelen binnen de bedrijfsvoering niet de benodigde stikstofruimte behalen, kan er veelal gebruik gemaakt worden van de provinciale beleidsregels omtrent extern salderen.

Beëindigingsregelingen

Circa 3.000 veehouderijbedrijven met melkvee, varkens, pluimvee en kalveren die een hoge stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura-2000 gebieden, worden piekbelasters genoemd. Zij komen in aanmerking voor deelname aan de Lbv-plusregeling.

Daarnaast is er een landelijke beëindigingsregeling opengesteld voor een grotere groep agrarische ondernemers met melkvee, varkens en pluimvee (Lbv-regeling).

Bij een vrijwillige uitkoop is het essentieel om uw wensen, de (on)mogelijkheden van een beëindigingsregeling, overige wet- en regelgeving, kansen en bedreigingen voor uw bedrijf(smatige activiteiten) en de locatie (het vastgoed) in beeld te brengen.

Met een financiële compensatie kan worden bepaald of er voldoende toekomstperspectief is op de locatie.

Blijversregelingen

Mogelijk komt u in aanmerking voor een van de blijversregelingen of ligt een (gedeeltelijke) verplaatsing voor de hand.

Agrariërs in en nabij Natura 2000-gebieden die een aanzienlijke stikstofreductie ter plaatse moeten realiseren, maar het bedrijf (in aangepaste vorm) wel willen voorzetten op de huidige locatie, kunnen in aanmerking komen voor een of meer blijversregelingen. Dit is de innovatie-, extensiverings- of omschakelregeling.

Veehouders die in aanmerking komen voor de Lbv-plusregeling kunnen kiezen om gebruik te maken van de verplaatsingsregeling in plaats van deel te nemen aan de beëindigingsregeling met bijbehorend beroepsverbod en andere bij de regeling behorende verplichtingen.

Gebiedsontwikkeling
Zonder de PAS is gebiedsontwikkeling ingewikkelder geworden.

De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden moet gereduceerd worden. Stikstofreductie leidt vaak tot vertraging of uitstel van de gebiedsontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen. De maatregelen voor het reduceren van de depositie veroorzaken mede hogere ontwikkelkosten.


Met praktische maatwerkoplossingen die de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden reduceren, zijn er mogelijkheden.


Wat wij voor u kunnen betekenen

Door toepassing van onze kennis en ervaring willen we bijdragen aan de oplossing voor de stikstofproblematiek.

Dat doen we door:

  • te adviseren over intern- en extern salderen
  • te bemiddeling bij aan- en verkoop van stikstofemissieruimte
  • kansen bij bedrijfs- en gebiedsontwikkeling te inventariseren
  • het taxeren van bedrijven of locaties
  • bedrijfsverplaatsingen te begeleiden
  • het voeren van onderhandelingen bij (vrijwillige) uitkoopregelingen en  
  • (strategische) advisering bij de (mogelijke) inzet van het verplichtend instrumentarium door de overheid.


We leveren maatwerk van stikstofgerelateerde casussen bij gebiedsontwikkeling of andere gebiedsgerichte oplossingen.

Meer weten  over stikstof, opkoop en onteigening?

Lees dan vooral onze blogs en aarzel niet om tijdig contact op te nemen met een van onze deskundigen.

Zij staan u met raad en daad bij om vóór u en samen mèt u te komen tot een gedegen maatwerkoplossing.


Blogs

Lees hier al onze blogs over Stikstof, opkoop en onteigening.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.