Skip to main content

Grondverwerving voor gebiedsontwikkeling

Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Grondverwerving voor gebiedsontwikkeling

“Overwater kan daar met haar expertise, netwerk en ervaring aan bijdragen.”

Grondverwerving

Bij de realisatie van een gebiedsontwikkeling is grondeigendom voor de ontwikkelaar cruciaal. Overwater Rentmeesterskantoor kan daar met haar expertise, netwerk en ervaring in de sector aan bijdragen.

De ontwikkelaar en de verkopende partij hebben ieder hun belang. De gebiedsontwikkelaar ziet het te verwerven object als middel om te komen tot een gebiedsontwikkeling. En de grondeigenaar gaat in veel gevallen een deel van zijn levenswerk daarvoor verkopen.

Planmatige aanpak

Als Overwater Rentmeesterskantoor optreedt als verwerver met het oog op gebiedsontwikkeling beginnen we met een gebiedsonderzoek.

Hierin wordt onder andere omschreven:

  • wie de eigenaren van de locaties in het gebied zijn;
  • welke andere belanghebbenden er in het gebied zijn;
  • of er kabels en leidingen in het gebied liggen;
  • welke percelen of bedrijven op basis van onze ervaring en lokale/agrarische kennis het meest kansrijk zijn voor verwerving.

Daarnaast vervaardigen we ook kaartmateriaal va het gebied.

Overleg opdrachtgever

Na overleg met de opdrachtgever wordt kennis gemaakt met de eigenaren om te onderzoeken of ze open staan voor verkoop. Hierbij worden ook mogelijkheden als bedrijfsverplaatsing, vervangende grond of gebouwen onderzocht.

De resultaten van deze kennismaking worden opgenomen in een inventarisatierapport. Met de opdrachtgever wordt besproken welke locaties worden getaxeerd en met wie er verder wordt gesproken. Op basis van deze gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten verwervingsprijs en bepalen we de verwervingsstrategie.

Doordat we actief zijn in het randstedelijk en buitengebied en een groot netwerk hebben, zijn we in staat de meest passende transactie tot stand te brengen die in eerste instantie niet voor de hand ligt maar wel voor beide partijen optimaal is.

Overwater Vastgoedadviseurs, Taxateurs en Rentmeesters begeleidt het gehele verwervingsproces tot en met de juridische levering.

Tot aan de voorgenomen ontwikkeling kan de grond of het bedrijf vaak nog gebruikt worden. In die periode kunnen wij de locatie beheren. Meer informatie over het beheer van agrarisch vastgoed vindt u hier.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u weten wat wij voor uw vraagstelling kunnen betekenen? Neem dan contact op met Laurens Gräper of Arno Huysmans.

Blogs
Lees hier onze blogs over Grondverwerving voor gebiedsontwikkeling.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.