Skip to main content

Pacht en grondgebruik

  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Pacht en grondgebruik

“Elke pachtvorm heeft specifieke kenmerken en voorwaarden.”

Pacht

Het pachtrecht kent een aantal pachtvormen. De meest bekende vorm is reguliere pacht. En daarnaast zijn er meerdere soorten geliberaliseerde pacht. Elke pachtvorm heeft specifieke kenmerken en voorwaarden.

Van belang is dat de grondeigenaar de juiste pachtvorm kiest in overeenstemming met de gewenste voorwaarden. Wij adviseren pachters of verpachters om kapitale vergissingen te voorkomen.


Pachtprijs

Voor de reguliere pacht wordt jaarlijks de pachtprijs door de Minister van Landbouw Natuur Voedselkwaliteit herzien. In onze blog ‘Hoe worden de pachtnormen berekend’ kunt u meer lezen over de totstandkoming van pachtprijzen.

Liever kijken in plaats van lezen? Dan kunt u dezelfde informatie ook bekijken in deze video (vanaf 2 min 40 sec).

Voor de meeste geliberaliseerde pachtvormen hebben pachter en verpachter de vrije keuze over de hoogte van de pachtprijs.

Jacht
Iedere grondeigenaar bezit het jachtrecht. De jacht en het recht om te mogen jagen is in eerste instantie gebaseerd op eigendom, maar kan ook gebaseerd zijn op basis van een (erf)pachtovereenkomst of een huurovereenkomst van het jachtrecht.

Jacht is onder te verdelen in schadebestrijding, beheer en jacht. Ook over jacht kunnen wij u adviseren.


Pachtzaken en meer
In het buitengebied zijn naast pachtzaken ook allerlei vragen over eigendom van grond en gebouwen (grondzaken) aan de orde.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het aanleggen van kabels en leidingen;
  • het plaatsen van windmolens;
  • ontwikkeling van zonneweiden;
  • wijzigingen van bestemmingsplannen, of
  • het herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Wij adviseren u graag.


Blogs

Lees hier al onze blogs over Pacht en grondgebruik.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.