Skip to main content

Overheids­ingrijpen

Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen

“Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onteigenen van eigendom.”

De overheid neemt besluiten in het algemeen belang, die het individuele belang van een bedrijf of particulier raken. Denk bijvoorbeeld aan het onteigenen van eigendom.

Door een overheidsbesluit kan een bedrijf of particulier recht hebben op een (schade)vergoeding: schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad. Hierbij wordt steeds meer beoordeeld of de geleden schade was te verwachten of niet.

Gedwongen verkoop aan de overheid of onteigening
Als de overheid een locatie wil kopen, heeft de eigenaar/huurder/(erf)pachter recht op een volledige schadeloosstelling. Dat houdt in dat de eigenaar zich voor en na de aankoop van de locatie in dezelfde vermogens- en inkomenspositie moet bevinden. Ook als het niet lukt om er minnelijk uit te komen en de overheid overgaat tot onteigening.

De regels die bij een volledige schadeloosstelling worden toegepast staan niet alleen in de wet, maar zijn vooral gebaseerd op jurisprudentie.

Goed om te weten is, dat onze deskundigenkosten vallen onder de volledige schadeloosstelling en dus ook worden vergoed.

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Na de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht moet een eigenaar de locatie bij een voorgenomen verkoop als eerste aan de gemeente aanbieden.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (ook wel bekend als Wvg) is bedoeld om de positie van met name gemeenten op de grondmarkt te versterken, zodat zij beter de regie kunnen houden bij de beoogde herontwikkeling van een gebied.

Verweer voeren tegen en aanbieden onder Wvg
Wanneer een eigenaar geconfronteerd wordt met de vestiging van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, kan dat grote gevolgen hebben. In die gevallen kunnen wij:

  • verweer voeren tegen de vestiging van het voorkeursrecht;
  • de eigenaar adviseren bij het aanbieden van het eigendom aan de gemeente;
  • een taxatie verzorgen en de onderhandelingen met de gemeente voeren;
  • de eigenaar vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure als de rechter wordt gevraagd een koopprijs te bepalen voor de aangeboden locatie.


Wij hebben veel ervaring met dit soort situaties en staan u graag bij als deskundige. We zijn gericht op het bereiken van het beste netto resultaat (na aftrek van verschuldigde belastingen).


Blogs

Lees hier onze blogs over Overheidsingrijpen.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.