Skip to main content

Bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverplaatsing en bedrijfsuitbreiding

Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen

“Om als ondernemer het bedrijf te beëindigen, is een ingrijpend besluit.”

Om als ondernemer het bedrijf te beëindigen, is een ingrijpend besluit. Het goed voorbereiden van een bedrijfsbeëindiging is onderdeel van ondernemen en de voorbereiding dient tijdig te worden ingezet. Afhankelijk van de specifieke wensen van de ondernemer is het verstandig om hiervoor een flinke periode uit te trekken. Er kan gekozen worden voor een gehele verkoop of verkoop van een deel van het bezit.


Erfpacht voorafgaand aan bedrijfsbeëindiging
Door verkoop van de grond aan een belegger, onder het voorbehoud van erfpacht, blijft de grond in eigen exploitatie en komt er liquiditeit beschikbaar. Een prijsdaling van het geheel wordt hiermee voorkomen doordat de omvang van het bedrijf in stand blijft.
Bij bedrijfsbeëindiging op een later moment kan de ondernemer zijn erfpachtrecht verkopen, waarna het bedrijf beëindigd wordt.

Afbouwende agrariër
Het kan voor een afbouwende agrariër interessant zijn om ondernemer te blijven door grond te behouden en een samenwerking aan te gaan met een actieve landbouwer.

Deze samenwerking biedt diverse fiscale voordelen met betrekking tot de inkomstenbelasting, bij het overdragen van de onderneming naar de volgende generatie of voortzetting van de onderneming bij overlijden.

Bedrijfsbeëindiging
Soms moet een agrarisch bedrijf worden beëindigd door overheidsingrijpen. De eigenaar van het bedrijf heeft dan de keuze uit verplaatsing van zijn bedrijf of het beëindigen hiervan. De eigenaar of gebruiker van de grond en opstallen heeft recht op een volledige schadeloosstelling.

Een agrarisch ondernemer kan ook vrijwillig kiezen voor bedrijfsverplaatsing. Op het juiste moment een vervangend bedrijf aankopen en het bestaande bedrijf verkopen, vergt maatwerk.

Een akkerbouwer uit Rhoon moest zijn bedrijf verplaatsen. Overwater Rentmeesterskantoor heeft hem hierin bijgestaan. Hij zegt hierover: “We waren heel blij met Overwater omdat zij continu met ons meegedacht en meegedaan hebben om ons te helpen met de bedrijfsverplaatsing. En dat is gelukt.

Meer hierover ziet u in deze video:Bedrijfsuitbreiding

Met de toenemende financieringsbehoefte door bijvoorbeeld renteontwikkelingen is erfpacht een prima instrument om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken.

Een aanstaande erfpachter kan op die manier de exploitatie van het bedrijf langdurig voorzetten. Klik hier voor meer informatie over erfpacht.
 
Krijgt u te maken met (gedwongen) verkoop, verplaatsen, uitbreiding of bedrijfsbeëindiging? Dan adviseren wij over alles wat daarbij aan de orde komt.

 

Blogs

Lees hier onze blogs over Bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverplaatsing en bedrijfsuitbreiding. 

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.