Uit de praktijk: beheer Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder

woensdag 23 september 2020 De afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe opdrachtgevers die Overwater het vertrouwen hebben gegeven om het beheer van hun (agrarische) eigendommen te gaan verzorgen. Eén van de laatste (maar zeker niet de minste) opdrachtgevers die dit heeft gedaan, is de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2020

vrijdag 3 juli 2020 Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2020. De pachtnormen 2020 dalen in twaalf van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2019.
Lees verder

Stikstofproblematiek

maandag 4 mei 2020 Ondanks de roerige tijd waarin we ons allen momenteel bevinden wegens COVID-19, staan de ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek allesbehalve stil. Daarom hieronder, op hoofdlijnen, de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na onze blog van 24 februari 2020.
Lees verder

Uit de praktijk: grond verkopen voor een opdrachtgever met een maatschappelijke functie

vrijdag 17 januari 2020 Overwater bemiddelt en verpacht agrarisch en landelijk vastgoed namens verschillende opdrachtgevers. Dat zijn veelal bedrijven, beleggers en particuliere opdrachtgevers. Daarnaast adviseren wij in toenemende mate ook opdrachtgevers met een maatschappelijke functie, voorbeelden zijn gemeenten, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven. Bij dit type opdrachtgever is de insteek van een verkoop van onroerend goed net even anders.
Lees verder

Stikstofproblematiek: niet alles kan

donderdag 26 september 2019 Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een niet geheel onverwachte uitspraak over het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie tot de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden, bij de uitvoering van projecten. De Afdeling heeft het PAS op een tweetal punten onverbindend verklaard en daarmee het gebruik van het PAS onmogelijk gemaakt voor het bepalen van stikstofdepositie op de N-gevoelige Natura-2000 gebieden. Hoe nu verder?
Lees verder

Uit de praktijk: 'verhuren' van grond aan een bekende agrariër

woensdag 25 september 2019 Het in gebruik geven van grond aan de buurman, een agrarische collega, een vriend of een goede bekende brengt risico's met zich mee. In de praktijk komt het regelmatig voor dat agrarische grond onderling in gebruik wordt gegeven, 'verhuurd' aan andere agrariërs. Hierbij worden in een aantal gevallen mondelinge- of via een zelf gemaakte overeenkomst schriftelijke afspraken gemaakt. 
Lees verder

Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

maandag 3 juni 2019 Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. In onze praktijk komen wij verschillende misverstanden over beleggen in landbouwgrond tegen. In deze blog zetten we de vijf belangrijkste op een rij.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8