Hoe worden de pachtnormen berekend?

dinsdag 22 maart 2022 Jaarlijks berekent Wageningen Economic Research de pachtnormen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze pachtnormen zijn de basis voor het bepalen van de hoogst toelaatbare pachtprijzen. Maar hoe worden deze pachtnormen bepaald?
Lees verder

Erfpacht voor de ondernemer zonder opvolger

dinsdag 22 maart 2022 Erfpachtfinanciering komt in de landbouw regelmatig voor bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsvergrotingen. De ondernemer maakt met erfpacht liquiditeit vrij om te investeren en met deze vorm van financiering blijven de jaarlasten acceptabel. Erfpacht bij de bedrijfsbeëindiger/stopper op termijn, zien we de laatste jaren ook toenemen. In deze blog leg ik uit hoe dat in zijn werk gaat.
Lees verder

RES: kansen voor hernieuwbare energie

dinsdag 22 maart 2022 Nederland heeft in het klimaatakkoord de ambitie vastgelegd om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de aankomende jaren de stap moet worden gemaakt naar alternatieve energiebronnen zoals wind, zon en water. Is een zonnepark of windpark op uw grond het overwegen waard?
Lees verder

Een ander grondgebruik dan agrarisch

dinsdag 22 maart 2022 De druk op de ruimte van met name het landelijk gebied neemt steeds verder toe. De verhoogde druk wordt mede veroorzaakt omdat we met meer inwoners in Nederland leven en wonen. Dit zorgt voor meer vraag naar diversiteit van grondgebruik.
Lees verder

Met uw bezit inspelen op duurzaamheidsthema's

maandag 7 februari 2022 De manier waarop wij omgaan met de aarde is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen staan milieu en duurzaamheid hoog op de politieke agenda, bij steeds meer grondeigenaren en grondgebruikers groeit het besef dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het gebruik, en daaraan gekoppeld, de kwaliteit van grond.
Lees verder

Streep door box 3-heffing: taai, maar niet saai

maandag 7 februari 2022 De Hoge Raad heeft recent een streep gehaald door de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 voor ongeveer 60.000 belastingplichtigen. Het fictieve rendement sluit niet aan bij het daadwerkelijke rendement. Bij een grote groep verpachters is dit effect ook zichtbaar. Het zal een taai verhaal blijken, maar niet saai!
Lees verder

Opkoopregeling stikstof

maandag 7 februari 2022 Eind augustus 2021 kondigde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee regelingen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof aan. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop. En zoals vaak bij overheidsdocumenten hebben beide regelingen ook weer een afkorting, respectievelijk Lbv en MGO, gekregen. De beide opkoopregelingen zijn gericht op het bijdragen aan de resultaatsverplichting uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn).
Lees verder

Stikstofkansen: Samenwerken!

dinsdag 7 december 2021 Het onderwerp stikstof houdt zowel de agrarische sector als de sectoren gebiedsontwikkeling, bouw en infrastructuur in zijn greep. Laurens Gräper gaat in zijn blog verder in op de uitdagingen en mogelijkheden binnen dit onderwerp.
Lees verder

Jacht in Nederland

dinsdag 7 december 2021 Deze blog, geschreven door Sylvia Batenburg, gaat verder in op de wet- en regelgeving over jagen in Nederland. Een complex onderwerp dat regelmatig tot felle discussies leidt tussen voor- en tegenstanders.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7