Wat wel kan - volgens Remkes

donderdag 6 oktober 2022 Het op 5 oktober 2022 verschenen adviesrapport van Johan Remkes draagt de uitnodigende titel: “Wat wel kan, uit de impasse en een aanzet voor perspectief”. Het rapport borduurt voort op de eerder uitgezette lijnen met betrekking tot stikstofreductie maar bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Laurens Gräper gaat in op de voor- en nadelen van een eventuele gedwongen uitkoop of staking.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 1-de basis en de toekomst

vrijdag 9 september 2022 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 1: de basis en de toekomst.
Lees verder

Jacht op haas en konijn beperkt

donderdag 8 september 2022 In de provincies Groningen, Utrecht en Limburg mag in het aankomend jachtseizoen niet gejaagd worden op het haas. Er geldt een landelijk verbod voor de jacht op het konijn. Schadebestrijding is wel mogelijk. De KNJV heeft besloten om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. 
Lees verder

Van de PAS en Wnb naar ADC?

donderdag 8 september 2022 De oplossing voor PAS-melders komt steeds dichterbij. Immers medio 2025 lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover; dan zijn alle PAS-meldingen gelegaliseerd. Of toch niet? Er lijkt nog een grote opgave in het verschiet te liggen als het gaat om legalisatie.
Lees verder

Stikstof: minuut 14 tot 21 in uitzending Op1

dinsdag 19 juli 2022 In de uitzending Op1 van 8 juli jl. sprak minister Adriaansens over de energiecrisis. De energiecrisis heeft raakvlakken met de stikstofcrisis. Opvallend is dat de aanpak van twee ministers – overigens beiden van dezelfde politieke partij (VVD) – zo verschillend kan zijn. Minister Adriaansens zet in op innovatie en technologische ontwikkelingen voor de industriesector. Minister Van der Wal zet in op reductie van de veestapel…
Lees verder

Agrarische bedrijfsovername anno nu

dinsdag 5 juli 2022 Voor veel jonge ondernemers is het lastig om het volledig eigendom van het ouderlijk bedrijf over te nemen, zelfs in verpachte staat. Er ontstaan kansen als het agrarisch ondernemerschap en het volledig eigendom (deels) los van elkaar worden gezien. Financiering op basis van agrarische erfpacht kan een oplossing bieden.
Lees verder

Stikstof en gebiedsontwikkeling: hoe kan het wel?

dinsdag 5 juli 2022 Dagelijks staan de kranten vol met artikelen over de stikstofcrisis. De aanleg van wegen loopt vertraging op, de industrie kan niet verder, er is sprake van vergaande maatregelen in de agrarische sector en er kunnen geen woningen worden gebouwd. Dit resulteert in een woningcrisis en agrariërs die, in mijn ogen zeer terecht, boos zijn. In deze artikelen mis ik vaak de nuance. Er zijn namelijk ook zaken die, door goede samenwerking, wél kunnen.
Lees verder

De parallel tussen pachtnormen 2022 en de box 3-perikelen

dinsdag 5 juli 2022 Recentelijk heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de pachtnormen voor 2022 gepubliceerd. Regionaal zijn er verschillen, maar de tendens is dat de regionorm over de hele lijn gezien gedaald is! De grondprijzen hebben al jaren een stijgende tendens. Als je dat op je laat inwerken dan zit daar een tegenstelling in. Deze ontwikkeling van stijgende grondprijzen is niet nieuw, maar het systeem om te komen tot de regionorm is hier niet aan gekoppeld. Dit wringt steeds meer.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8