12,5 jaar Overwater door de bril van Schil

donderdag 23 maart 2023 Op 1 april 2023 is onze collega Schil Herweijer 12,5 jaar in dienst bij Overwater Rentmeesterskantoor. Dit is ook de dag dat hij met pensioen gaat. Redenen genoeg om hem eens te vragen naar zijn tijd bij Overwater.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 6-herinvesteringsreserve

donderdag 23 maart 2023 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 6: landbouwvrijstelling en herinvesteringsreserve.
Lees verder

Boeren, denk om uw latente ruimte!

donderdag 23 maart 2023 De overheid zoekt op alle mogelijke manieren ruimte om PAS-melders te helpen en de vergunningverlening weer vlot te trekken. Eén van die mogelijkheden is het beperken van de zogenaamde ‘latente ruimte’. De definitie hiervan is aan het verschuiven en dat vormt een risico voor de individuele agrariër. Laurens schrijft over de definitie en de mogelijke gevolgen voor het individuele (agrarische) bedrijf.
Lees verder

Balanswaardering - voor u van belang?

donderdag 9 februari 2023 In onze praktijk krijgen wij regelmatig het verzoek van vastgoedeigenaren om de marktwaarde van vastgoed te taxeren voor het vaststellen van de jaarrekening. Het begrip 'balanswaardering' waar ik in dit artikel bij stil wil staan, betreft de waardering van een vastgoedportefeuille aan het einde van het boekjaar. Deze waardering vormt feitelijk vaak een onderdeel van de jaarrekening.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 5-wanneer herwaarderen?

donderdag 9 februari 2023 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 5: wanneer herwaarderen? Toegelicht met een voorbeeld waarbij vader een deel van zijn grond overdraagt aan zoon.
Lees verder

Nieuw pachtrecht in zicht?

donderdag 9 februari 2023 Sinds de evaluatie van het pachtrecht door prof. mr. Willem Bruil in 2013 is duidelijk dat het pachtrecht aan herziening toe is. Al jaren wordt erover gesproken en geschreven, maar tot een daadwerkelijk nieuw pachtrecht is het nog niet gekomen. In deze blog geef ik de hoofdpunten weer van de brief van minister Piet Adema aan de Tweede Kamer met een overzicht van de stand van het pachtbeleid. Is er nieuws?
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8 9