Welkom in Nederland – de wondere wereld van Stikstof

donderdag 17 november 2022 Het dossier vordert in snel tempo. Leiden de vorderingen tot een uitweg uit het stikstofmoeras? Of zakken we verder weg? In deze blog ga ik kort in op een uitspraak van de Raad van State op 26 oktober 2022. Dan volgt een uitstapje naar ‘extern salderen’ en de nut en noodzaak om te onteigenen.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 3-belaste claims

donderdag 27 oktober 2022 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 2: landbouwvrijstelling en belaste claims.
Lees verder

Aankondiging blogserie: Natuur en de transitie van de landbouw

dinsdag 18 oktober 2022 Als rentmeester beheren wij duurzaam het kostbare bezit van onze opdrachtgever. De transitie van de landbouw is het gesprek van de dag. Met de aankomende blogserie/artikelenreeks willen we onze visie op de transitie en ook de kansen, inspanningen en de gevolgen voor grondeigenaren bespreken.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 2-hoe werkt dat? Een rekenvoorbeeld.

maandag 10 oktober 2022 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 2: hoe werkt dat? Een rekenvoorbeeld.
Lees verder

Wat wel kan - volgens Remkes

donderdag 6 oktober 2022 Het op 5 oktober 2022 verschenen adviesrapport van Johan Remkes draagt de uitnodigende titel: “Wat wel kan, uit de impasse en een aanzet voor perspectief”. Het rapport borduurt voort op de eerder uitgezette lijnen met betrekking tot stikstofreductie maar bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Laurens Gräper gaat in op de voor- en nadelen van een eventuele gedwongen uitkoop of staking.
Lees verder

Thema Landbouwvrijstelling: 1-de basis en de toekomst

vrijdag 9 september 2022 De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 1: de basis en de toekomst.
Lees verder

Jacht op haas en konijn beperkt

donderdag 8 september 2022 In de provincies Groningen, Utrecht en Limburg mag in het aankomend jachtseizoen niet gejaagd worden op het haas. Er geldt een landelijk verbod voor de jacht op het konijn. Schadebestrijding is wel mogelijk. De KNJV heeft besloten om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. 
Lees verder

Van de PAS en Wnb naar ADC?

donderdag 8 september 2022 De oplossing voor PAS-melders komt steeds dichterbij. Immers medio 2025 lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover; dan zijn alle PAS-meldingen gelegaliseerd. Of toch niet? Er lijkt nog een grote opgave in het verschiet te liggen als het gaat om legalisatie.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8