Stikstofkansen: Samenwerken!

dinsdag 7 december 2021 Het onderwerp stikstof houdt zowel de agrarische sector als de sectoren gebiedsontwikkeling, bouw en infrastructuur in zijn greep. Laurens Gräper gaat in zijn blog verder in op de uitdagingen en mogelijkheden binnen dit onderwerp.
Lees verder

Jacht in Nederland

dinsdag 7 december 2021 Deze blog, geschreven door Sylvia Batenburg, gaat verder in op de wet- en regelgeving over jagen in Nederland. Een complex onderwerp dat regelmatig tot felle discussies leidt tussen voor- en tegenstanders.
Lees verder

Ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen

dinsdag 7 december 2021 Bij kamerbrief van 24 november 2021 heeft de minister van LNV, mevrouw C.J. Schouten, de ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als (de eerste tranche van de) ‘Maatregel gerichte opkoop’ aangeboden. Deze ontwerpregeling is bedoeld ter vervanging van de Rpav, zoals zij gold tot 1 november 2021.
Lees verder

Uit de praktijk: overlijden en dan...

maandag 25 oktober 2021 Het komt in onze praktijk voor dat agrarische ondernemers overlijden. Zo werd onze rentmeester Schil Herweijer onlangs gevraagd voor advies na het overlijden van een agrariër. De agrariër was al enige tijd ziek en had zijn echtgenote gezegd dat zij na zijn overlijden contact met hem op moest nemen.
Lees verder

Prijsvorming stikstof

dinsdag 7 september 2021 In deze vervolgblog op de blog Stikstofbank en praktijkvoorbeeld 'stalmaatregelen', wordt ingegaan op de (aanloop naar de) prijsvorming van stikstof in relatie tot het mede mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.
Lees verder

Hoe wordt uw belang geborgd bij overheidsingrijpen?

dinsdag 7 september 2021 Het lijkt alsof er de afgelopen periode een ratrace is ontstaan om grip te krijgen op grond. Via krantenartikelen, nieuwsberichten, social media kanalen en andere media maken steeds meer partijen hun plannen kenbaar voor de (her)inrichting van Nederland.
Lees verder
 1 2 3 4 5