Wat is de waarde van natuur(grond)?

donderdag 7 september 2023 De waarde van een vastgoedobject - waar ook natuur onder valt - wordt evenals veel ander vastgoed sterk bepaald door emotie. Een Engelse term die dit mooi beschrijft is 'worth and value'. In het Nederlands zou je dit kunnen vertalen als: 'waarde en prijs'. Wat ik hiermee aan wil geven is dat de waarde van vastgoed sterk bepaald wordt door bijvoorbeeld een omstandigheid als 'waar is het object gelegen?'
Lees verder

De oude PAS in een nieuwe jas?

donderdag 7 september 2023 De stikstofruimte die beschikbaar komt via de deelnemende veehouderijlocaties kan en zal indien mogelijk worden ingezet voor o.a. de legalisatie van PAS-melders. De inzet/toebedeling van stikstofruimte aan een PAS-melder verdient nadrukkelijk de aandacht. Het mag niet weer (op vergelijkbare wijze) misgaan, zoals in het PAS-tijdperk door stikstofruimte 'op de pof' uit te geven.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2023

vrijdag 7 juli 2023 De heer P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekendgemaakt die gelden vanaf 1 juli 2023. Lees hier wat er verandert. Ook kunt u met onze rekentool de nieuwe pachtprijs berekenen.
Lees verder

Pacht of huur? Let op het verschil!

vrijdag 7 juli 2023 Huur en pacht van onbebouwde grond worden vaak door elkaar gehaald of men denkt dat het op hetzelfde neerkomt. "Ik huur een perceeltje grond van de buurman" wordt al snel gezegd. Toch is het heel belangrijk om de verschillen tussen huur en pacht van onbebouwde grond scherp te hebben, om vervelende situaties te voorkomen.
Lees verder

Particuliere erfpacht niet te verkopen?

vrijdag 7 juli 2023 In dit artikel gaat het over een woning of woonboerderij waarvan de ondergrond in erfpacht is uitgegeven en verkocht gaat worden. De problematiek die daar aan de orde kan komen is dat banken geen financiering willen verstrekken aan de koper vanwege de erfpachtvoorwaarden. Wij hebben inmiddels ervaren dat in overleg tussen koper, grondeigenaar en bank er zeker mogelijkheden zijn om de transactie te doen slagen.
Lees verder

Aanpak piekbelasting van start: kans of bedreiging?

vrijdag 7 juli 2023 Vanaf 3 juli 2023 zijn de eerste twee regelingen opengesteld die vallen onder de Aanpak Piekbelasting. Dit betreft de 'woest aantrekkelijke' landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (kortweg: Lbv-plus.) en de 'gewone' Lbv regeling.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10