Claims van derden op uw grond

donderdag 12 mei 2022 Waar moet u op letten als een bedrijf kabels of leidingen door uw grond wil aanleggen?  Hier zal ik, vanuit mijn praktijkervaring, een toelichting op geven.
Lees verder

Wat is agrarische erfpacht?

donderdag 12 mei 2022 'Pacht' is een bekend begrip in de vastgoedsector. Pacht is in de landbouw bekend als gebruiksvorm van grond en gebouwen. Regelmatig wordt het woord pacht gebruikt als er erfpacht wordt bedoeld. Erfpacht lijkt in naam op pacht, maar erfpacht heeft een aantal wezenlijke verschillen met pacht. In dit artikel komen de verschillen van erfpacht en pacht aan de orde. Ik richt me vooral op agrarische erfpacht.
Lees verder

Het nieuwe GLB

donderdag 12 mei 2022 Met ingang van 1 januari 2023 komt er een forse verandering in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze blog gaan wij in op de aangekondigde veranderingen.
Lees verder

Weet (Van) de(r) Wal het stikstofschip te keren?

dinsdag 26 april 2022 In het Stikstofregistratiesysteem (ssrs) wordt stikstofdepositie gereserveerd voor 'toedeling' van stikstofruimte aan een project. Toen het ssrs in werking trad, kon slechts depositieruimte worden opgenomen afkomstig van de bronmaatregel 'snelheidsverlaging'. Met de 'snelheidsverlaging' wordt 'depositiebeperking' gecreëerd in grote delen van het land. Maar niet overal. Toch is de stikstofwinst op basis van de Rnb, in zijn totaliteit, wel ingezet voor woningbouw- en tracéprojecten in heel Nederland. Op dit punt lijkt het 'mis' te gaan.
Lees verder

PAS, ondernemen en het sp(r)ook(je) van een NB-vergunning

dinsdag 29 maart 2022 Het Programma Aanpak Stikstof (PAS). U heeft er waarschijnlijk wel eens van gehoord of over gelezen. Het PAS zou zes jaren in werking zijn - te weten van 1 juli 2015 tot 1 juli 2021 - met de nadruk op 'zou'. Want inmiddels is het PAS alweer bijna drie jaar geleden (op 29 mei 2019) buiten werking gesteld door de Raad van State.

Maar wat was het PAS ook alweer? En waarom is het PAS buiten werking gesteld?
Lees verder

Hoe worden de pachtnormen berekend?

dinsdag 22 maart 2022 Jaarlijks berekent Wageningen Economic Research de pachtnormen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze pachtnormen zijn de basis voor het bepalen van de hoogst toelaatbare pachtprijzen. Maar hoe worden deze pachtnormen bepaald?
Lees verder

Erfpacht voor de ondernemer zonder opvolger

dinsdag 22 maart 2022 Erfpachtfinanciering komt in de landbouw regelmatig voor bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsvergrotingen. De ondernemer maakt met erfpacht liquiditeit vrij om te investeren en met deze vorm van financiering blijven de jaarlasten acceptabel. Erfpacht bij de bedrijfsbeëindiger/stopper op termijn, zien we de laatste jaren ook toenemen. In deze blog leg ik uit hoe dat in zijn werk gaat.
Lees verder

RES: kansen voor hernieuwbare energie

dinsdag 22 maart 2022 Nederland heeft in het klimaatakkoord de ambitie vastgelegd om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de aankomende jaren de stap moet worden gemaakt naar alternatieve energiebronnen zoals wind, zon en water. Is een zonnepark of windpark op uw grond het overwegen waard?
Lees verder

Een ander grondgebruik dan agrarisch

dinsdag 22 maart 2022 De druk op de ruimte van met name het landelijk gebied neemt steeds verder toe. De verhoogde druk wordt mede veroorzaakt omdat we met meer inwoners in Nederland leven en wonen. Dit zorgt voor meer vraag naar diversiteit van grondgebruik.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6