Skip to main content

L.A. (Laurens) Gräper BBA

Rentmeester
Manager Rentmeesterskantoor

Laurens is sinds 2017 werkzaam bij Overwater Rentmeesterskantoor als manager en rentmeester. Vanaf 2020 is Laurens ook medeaandeelhouder. Voor zijn indiensttreding bij ons was hij Manager Food & Agri bij Rabobank Midden-West Brabant.

Naast zijn managementtaken voert hij zijn eigen rentmeesterspraktijk waarin voornamelijk gronden aangekocht, verkocht en beheerd worden met het oog op herontwikkeling.

Zijn drijfveer als manager is het optimaal laten samenwerken van het team van Overwater Rentmeesterskantoor en hiermee bij te dragen aan het bij elkaar brengen van de belangen van zowel opdrachtgever als agrariër.

In zijn eigen praktijk zoekt hij naar wederzijdse belangen om zowel agrariër als ontwikkelaar te helpen bij het realiseren van hun ambities.

Laurens maakt ook deel uit van het managementteam, waar de focus gericht is op het optimaliseren van de dienstverlening, digitalisering en het doorontwikkelen van de onderneming.

Vakgebieden:

  • Aan- en verkoop grond voor niet agrarische doeleinden
  • Beheer van agrarisch vastgoed
  • Natuurbescherming en stikstof
  • Energietransitie


Opleidingen:

  • Bedrijfskunde en Agribusiness Hogeschool Inholland
  • Rentmeestersopleiding
  • Grondverwerving en schadevergoeding
Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.