Skip to main content

ing. J.C.M. (Julian) Bartels

Rentmeester

Julian werkt sinds september 2019 bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Julian houdt zich bezig met diverse disciplines binnen de bemiddelingspraktijk, zoals het aan- en verkopen van agrarisch onroerend goed en productierechten, het stikstofdossier en diverse (erf)pacht- en grondzaken.

Daarnaast vervult hij zijn rol binnen ons Kenniscentrum (OKC), waarmee er tussen collega’s onderling én met externe partijen kennisoverdracht wordt verzorgd.

Naast zijn werkzaamheden bij ons op kantoor is hij zelf nog actief als landbouwer in de melkveehouderijsector.  

Opleiding:

  • HAVO
  • Aeres Hogeschool Dronten, minor agrarisch en landelijk vastgoed
  • NCOI, rentmeestersopleiding


Overig:

  • Aspirant rentmeester NVR
  • Gezel-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.