ing. J.C.M. (Julian) Bartels

Junior rentmeester
img Julian is per september 2019 aan de slag gegaan bij Overwater Rentmeesterskantoor. Julian houdt zich bezig met diverse disciplines binnen de bemiddelingspraktijk, zoals het aan- en verkopen van agrarisch onroerend goed en productierechten, het stikstofdossier en diverse (erf)pacht- en grondzaken.

Daarnaast vervult hij zijn rol binnen ons Kenniscentrum (OKC), waarmee er tussen collega’s onderling én met externe partijen kennisoverdracht wordt verzorgd.

Naast zijn werkzaamheden bij ons op kantoor is hij zelf nog actief als landbouwer in de melkveehouderijsector.  

Opleiding:
  • HAVO
  • Aeres Hogeschool Dronten, minor agrarisch en landelijk vastgoed
  • NCOI, rentmeestersopleiding
Overig:
  • Aspirant rentmeester NVR
  • Gezel-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed