Herwaardering landbouwvrijstelling
en Balanswaarde

  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Herwaardering landbouwvrijstelling en Balanswaarde

“Fiscaal kan het aantrekkelijk zijn de balanswaarden van agrarisch en landelijk vastgoed te actualiseren.”

Herwaardering landbouwvrijstelling en balanswaarde

Fiscaal kan het aantrekkelijk zijn de balanswaarden van agrarisch en landelijk vastgoed te actualiseren. Een onderneming mag de balanswaarden verwerken als daar aanleiding toe is. Deze waarden moeten onderbouwd worden met een taxatierapport door een erkend taxateur.

 

Rechtsvorm/herstructurering

De aanleiding voor herwaarderen is een herstructurering van de onderneming, bijvoorbeeld een bedrijfsoverdracht, een oprichting van een rechtspersoon of een verandering in de onderlinge rechtsverhouding tussen vennoten.

Door de grondprijsontwikkelingen is herwaardering zeker interessant. Met de waardering kan de actuele waarde van de grond en ondergrond van de boerderij worden verwerkt op de balans. Hierdoor wordt de landbouwvrijstelling voor de onderneming veilig gesteld.

Mocht zich de situatie voordoen dat de landbouwvrijstelling vervalt, dan is er de beschikking over de meest actuele boekwaarde. Bij een verkoop of overdracht wordt eventuele boekwinst van de (onder)grond daarmee beperkt.

Onze gecertificeerde taxateurs kunnen voor u de actuele agrarische waarde bepalen.

 

Blogreeks Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat.

In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn.

Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod.

Hier kunt u alle blogs over de landbouwvrijstelling rustig teruglezen.

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.