Beheer agrarisch vastgoed en landgoederen


Het beheren van agrarisch vastgoed (rentmeesterij) voor particulieren, beleggers, bouwers/ontwikkelaars, overheden, stichtingen en fondsen is sinds 1804 een kernactiviteit van Overwater Vastgoedadviseurs, Taxateurs en Rentmeesters.

Beheer agrarisch eigendom
De werkzaamheden zijn erop gericht om alle uitvoerende werkzaamheden en het beheer van uw agrarische eigendommen voor u te verzorgen. Daarbij moet u denken aan:
  • het onderhouden van het contact met de pachter
  • het innen van de pacht, erfpachtcanon en retributie
  • onderhoud van gebouwen
  • verhuren van jachtrechten
  • de financiële verantwoording van het beheer
De rentmeester is de contactpersoon voor uw agrarische bezittingen.

Beheer voor ontwikkelaars
Specifiek voor bouwers/ontwikkelaars zorgen wij ervoor dat grondposities die nog niet kunnen worden ontwikkeld, (tijdelijk) agrarisch worden gebruikt en beheerd.

Periodiek overleggen wij met de eigenaar om nieuwe gebruikscontracten af te sluiten. Zodra de gronden tot ontwikkeling komen, wordt het gebruik beëindigd. Op deze wijze brengen de gronden geld op en worden de posities onderhouden.

Beheer van een landgoed
Het beheer van een landgoed omvat veel aspecten, zoals: onderhoud van gebouwen, bosbeheer, agrarisch beheer, omgevingsmanagement, subsidies, verzekeringen en NSW.

Onze ervaring is dat voor het voeren van de directie van een landgoed professioneel management nodig is. Dat kan door de eigenaar van het landgoed, die daarbij behoefte kan hebben aan ondersteuning bij zijn directietaak, of de directie kan worden gevoerd door ons kantoor.

Het dagelijks beheer kunnen wij zelf voor u uitvoeren, maar voor incidentele en specialistische opdrachten worden derden ingeschakeld, waarbij wij namens het landgoed het opdrachtgeverschap kunnen verzorgen.

24/7 inzicht in uw bezit
Onze dossiervoering verloopt volledig digitaal. Hierin blijven we investeren. 
Via een viewerfunctie bieden we de mogelijkheid om op elk moment van de dag inzicht te krijgen in uw beheerdossier. 

Financiele administratie
Wij kunnen de financiële administratie van uw bezit verzorgen door het maken van een begroting, het verzorgen van uw betalingsverkeer en het maken van jaarcijfers. Wij beschikken over een up-to-date financiële afdeling, die gekoppeld is aan het Vastgoed Registratiesysteem.

Digitaal ondertekenen
Wij bieden onze relaties de mogelijkheid om digitaal documenten te ondertekenen. Hiervoor maken we gebruik van software van ValidSign. Snel, makkelijk, veilig en duurzaam. Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie en/of persoonlijk contact? Neem dan gerust contact op met Pieter Kerkstra, Sylvia Batenburg of Annemiek van de Zande.