Pacht en grondgebruik


Pachtzaken en meer
In het buitengebied komt u behalve met pachtzaken ook in aanraking met allerlei vragen betreffende uw grond en gebouwen (grondzaken).

Denk bijvoorbeeld aan:
  • het aanleggen van leidingen
  • verhuur van jachtrechten
  • het plaatsen van windmolens
  • ontwikkeling van zonneweiden
  • wijzigingen van bestemmingsplannen, of
  • het herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen.
Omdat wij voortdurend actief zijn met deze zaken, hebben wij veel ervaring die wij graag aan u beschikbaar stellen.

Kies de juiste pachtvorm
Bij pacht is het van belang dat het pachtrecht een aantal pachtvormen kent. Door de juiste pachtvorm te kiezen, kunt u als grondeigenaar weer zelf over de grond beschikken wanneer u dat wilt.

Daarnaast kent het pachtrecht een aantal rechtsgronden om bestaande pachtovereenkomsten te beƫindigen of om te zetten in een meer geliberaliseerde vorm.

Belangrijk is dat u zich goed laat informeren om kapitale vergissingen te voorkomen. Wij kunnen u adviseren en de geadviseerde werkzaamheden uitvoeren.

In onze blog 'Hoe worden de pachtnormen berekend' kunt u meer lezen over de totstandkoming van pachtprijzen. Liever kijken in plaats van lezen? Dan kunt u dezelfde informatie ook bekijken in deze video (vanaf 2 min 40 sec).

Jacht
Iedere grondeigenaar in Nederland bezit tevens het jachtrecht. De jacht en het recht om te mogen jagen is in eerste instantie gebaseerd op eigendom, maar kan ook gebaseerd zijn op basis van een (erf)pachtovereenkomst of een huurovereenkomst van het jachtrecht.

Jacht is onder te verdelen in schadebestrijding, beheer en jacht. De jacht wordt uitgevoerd door jachthouders op basis van een jachthuurovereenkomst in een geopend jachtseizoen voor de vijf in de wet aangewezen diersoorten: wilde eend, haas, fazant, houtduif en konijn. Over jacht als onderdeel van grondgebruik adviseren wij u graag.

Windmolens of zonneparken
Wanneer u te maken krijgt met windmolens of zonneparken bij een wijziging in het bestemmingsplan, als iemand kabels of leidingen over of in uw land wil aanleggen of als de overheid (een deel van) uw bedrijf wil kopen, staan wij u graag bij als adviseur.

Berekening pachtprijs

Wilt u een indicatie van de pachtprijs voor losland dat in gebruik is op basis van een reguliere pachtovereenkomst? Vul dan deze rekentool in die wij hiervoor hebben ontwikkeld!