Grondverwerving voor gebiedsontwikkeling


Grondverwerving
Bij de realisatie van een gebiedsontwikkeling is grondeigendom voor de ontwikkelaar cruciaal. Overwater kan daar met haar kennis van en netwerk in de sector aan bijdragen.

De ontwikkelaar en de verkopende partij hebben vaak verschillende belangen. De gebiedsontwikkelaar ziet de te verwerven gronden of bedrijf als middel om te komen tot een gebiedsontwikkeling, terwijl de grondeigenaar in veel gevallen een deel van zijn levenswerk gaat verkopen.

Planmatige aanpak
Als Overwater optreedt als verwerver met het oog op gebiedsontwikkeling beginnen we met een gebiedsonderzoek. Hierin wordt omschreven:
  • wie de eigenaren van de locaties in het gebied zijn;
  • welke andere belanghebbenden er in het gebied zijn;
  • of er kabels en leidingen door het gebied lopen;
  • welke percelen of bedrijven op basis van onze ervaring en lokale/agrarische kennis het meest kansrijk zijn voor verwerving.
Hiervan vervaardigen wij ook kaartmateriaal.

Overleg opdrachtgever
Na overleg met de opdrachtgever wordt kennis gemaakt met de eigenaren om te onderzoeken of ze open staan voor verkoop. Hierbij kunnen ook mogelijkheden als bedrijfsverplaatsing, vervangende grond of gebouwen worden onderzocht.

De resultaten van deze kennismaking worden opgenomen in een inventarisatierapport, op basis waarvan met de opdrachtgever zal worden besproken welke locaties zullen worden gewaardeerd en met wie er verder wordt gesproken. Op basis van deze gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten verwervingsprijs en bepalen we de verwervingsstrategie.

Doordat we veelvuldig in het randstedelijk en buitengebied actief zijn en een groot netwerk hebben, zijn we in staat om juist die oplossing te bedenken die in eerste instantie niet voor de hand ligt, maar wel voor beide partijen het beste is.

Overwater Vastgoedadviseurs, Taxateurs en Rentmeesters begeleidt het hele verwervingsproces tot en met de juridische levering.

Tot aan de voorgenomen ontwikkeling kan de grond of het bedrijf vaak nog gebruikt worden. In die periode kunnen wij de grond beheren. Meer informatie over het beheer van agrarisch vastgoed vindt u hier.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u weten wat wij voor uw vraagstelling kunnen betekenen? Neem dan contact op met Laurens Graper of Arno Huysmans.