Erfpacht


Erfpacht voor bedrijfsuitbreiding
Schaalvergroting is een kenmerk van de moderne Nederlandse landbouw. Agrarische ondernemers zoeken naar allerlei mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden. Erfpacht is dan een mogelijkheid.

Erfpacht als financieringsinstrument
Door de agrarisch ondernemer kan erfpacht worden gebruikt als financieringsinstrument voor bedrijfsuitbreiding.

Een bedrijf kan uitbreiden door zelf grond aan te kopen en onder het voorbehoud van een recht van erfpacht door te verkopen aan een belegger. Daardoor is de schaalvergroting beter financierbaar.

Het overdragen van eigen grond aan een belegger onder voorbehoud van een recht van erfpacht is ook mogelijk. Op deze manier komt geld vrij voor de bedrijfsvoering of voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.

Ervaringsdeskundigen
Wij zijn zelf nauw betrokken bij de agrarische wereld. Een aantal collega's zijn zelf agrariƫr en ervaren ook wat u meemaakt op uw bedrijf.

Daarnaast kennen wij de markt waarin beleggers op zoek zijn naar agrarische beleggingen. Deze combinatie maakt ons tot uw ideale gesprekspartner.

Regelmatig organiseren we een seminar. Hier kunt u het seminar over Erfpacht & Ondernemen terugkijken.

Akkerbouwer Gerwin Dibbits vertelt in de video 'Erfpacht in de praktijk' over zijn keuze om van erfpacht gebruik te maken.