ing. P.S. (Peter) de Bruin RT RM

Rentmeester
Register-Taxateur
Register-Makelaar
img Peter is sinds 2013 verbonden aan Overwater Rentmeesterskantoor, daarvoor werkte hij in de buitendienst van een fritesfabriek.

Geboren en getogen in het buitengebied heeft hij daar ook zijn werkplek gevonden. Hij is actief in bijna alle grondzaken die in het buitengebied spelen. Te denken valt onder meer aan begeleiding van aan- en verkoop, erfpacht financieringen, taxaties, kabels en leidingen, hernieuwbare energie, etc.

De grootste drive hierbij is een optimaal resultaat en een tevreden opdrachtgever.

Peter is naast zijn werkzaamheden voor ons ook actief als akkerbouwer, wat praktische kennis oplevert voor zijn bemiddelingswerkzaamheden.

Vakgebieden:
Opleidingen:
  • HAS CAH Dronten
  • NAO ASC Kadercursus Wageningen
  • Makelaarsopleiding
  • Taxateur O.Z.
  • Praktijkdiploma Landelijk Vastgoed Taxateur O.Z.

Overige:
  • Register-Makelaar, kamer Landelijk Vastgoed
  • Register-Taxateur, kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed