Taxatie bij gebiedsontwikkeling

  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Taxatie bij gebiedsontwikkeling

Contact opnemen


Gerelateerde artikelen

“De waarde van grond is sterk afhankelijk van de toekomstige bestemming.”

Taxatie bij gebiedsontwikkeling

Taxeren van grondposities

De waarde van grond is sterk afhankelijk van de toekomstige bestemming.

Voor het bepalen van de waarde is actuele kennis van de lokale en regionale planologische visie onontbeerlijk.

Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder de toekomstige bestemming kan worden gerealiseerd van grote invloed op de waarde van de grond.

Agrarisch gebruik, “lauwe grond”, “warme grond”, “bestemde grond”; ze hebben allemaal hun eigen waarde.

Onze taxateurs hebben jarenlange ervaring met het taxeren van grondposities door heel Nederland. Zij beschikken over een omvangrijke database met referenties.

Door kennis van gebiedsontwikkeling en samenwerking met verschillende partijen kunnen wij opdrachtgevers voorzien van een marktwaardetaxatie om een aan- of verkoopbeslissing te onderbouwen.

Inbrengwaarde bij exploitatieplan

Op basis van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening moet een gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan gelijktijdig een exploitatieplan vaststellen. Met het exploitatieplan kan de gemeente de kosten voor openbare werken verhalen, tenzij de kosten met een anterieure overeenkomst verrekend kunnen worden.

Om een exploitatieplan op te stellen, is een taxatie van de inbrengwaarde noodzakelijk. De inbrengwaarde is de waarde van het onroerend goed dat in het plangebied is gelegen en (her)ontwikkeld zal worden.

Wanneer een gebiedsontwikkelaar een inbrengwaardetaxatie of een second opinion wil, dan hebben we de expertise om dat uit te voeren.

 

Certificeringen

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als beëdigd rentmeester en/of lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.