Skip to main content

Stage ervaringen


De stage van: Nienke Noordam

Vanaf september 2023 tot en met februari 2024 heb ik twee dagen in de week stagegelopen bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Momenteel ben ik bezig met het afronden van de opleiding Vastgoedkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens deze opleiding worden bijna alle thema’s binnen het vastgoed behandeld, behalve het landelijk gebied. Tijdens de opleiding ben ik erachter gekomen dan mijn interesses binnen het vastgoed het meest liggen bij het landelijk gebied. Daarnaast lag door de huidige problematiek binnen de agrarische sector hier een goed vraagstuk voor mijn afstudeerscriptie.

Ik heb een onderzoek gedaan naar de monitorings-mogelijkheden van duurzaamheidsprestaties binnen pachtovereenkomsten. Hiervoor is er onderzocht wat de huidige duurzaamheidsdoelen binnen Nederland zijn, onder welke voorwaarden agrariërs duurzaamheidsmaatregelen willen uitvoeren op de pachtgrond en wat beschikbare monitoringsmethoden zijn voor de duurzaamheidsprestaties.

Ik kijk terug op een leuke en leerzame stageperiode. Ik werd goed geholpen bij vragen, daarnaast staan de medewerkers open voor stagiaires en word je als een waardig collega behandeld.

Ik wil Overwater en de medewerkers bedanken voor de hulp en de gastvrijheid.


De stage van: Ruud Kavelaars

Ik heb van september tot en met december 2022 vijf dagen per week stage gelopen bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Ik zit in mijn derde leerjaar van de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw aan de HAS-hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Deze opleiding is een combinatie tussen vakken gericht op de teelt van gewassen, en bedrijfskundige vakken. Tijdens mijn opleiding merkte ik dat de bedrijfskundige kant mij het meeste aanspreekt, maar de mix tussen beide maakt het nog interessanter. Bij mijn stage bij Overwater kwam precies die combinatie weer naar voren.

Ik heb een onderzoek gedaan naar de effecten van de stikstofmaatregelen vanuit de overheid op de agrarische grondprijs. Bij dit onderwerp komt politiek, economie, akkerbouw en veehouderij allemaal samen. De kennis die ik over deze onderwerpen op heb gedaan kan ik overal opnieuw toepassen. Tijdens mijn stage heb ik veel mee kunnen gaan met de rentmeesters, waardoor ik nu een goed beeld heb van de dagelijkse werkzaamheden.

Overwater staat erg open voor stagiairs, waardoor het voelt alsof je een waardig collega bent. Hiervoor wil ik alle medewerkers van Overwater graag bedanken!


De stage van: Niek Westerlaken

Van oktober 2019 tot januari 2020 heb ik stage gelopen bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Mijn opleiding (Tuin-Akkerbouw ondernemerschap, aan de Aeres Hogeschool te Dronten) is primair gericht op het succesvol telen van gewassen en het ondernemen binnen de agrarische sector.

Het leek mij interessant om eens een uitstapje te maken buiten de agrarische sector, vandaar mijn keuze voor een minor ‘Vastgoed en Makelaardij’. Deze minor heb ik tijdens het vierde jaar van mijn opleiding gevolgd. Onderdeel van deze minor was een stage bij een rentmeesterskantoor of makelaardij. 

Tijdens mijn stage bij Overwater heb ik mij beziggehouden met de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard.

Er zullen binnen de agrarische sector de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden, omdat de Hoeksche Waard een belangrijke verbinding tussen het stedelijk gebied en het platteland gaat vormen. Verder heb ik veel geleerd over de verschillende pachtvormen en het taxeren van agrarische objecten.

Ik kijk terug op een leuke stageperiode die voorbij is gevlogen. Wanneer ik vragen had werd ik uitstekend geholpen door mijn directe collega’s. Ik wil daarom Overwater bedanken voor de gastvrijheid en hulp die ik heb gekregen.


De stage van: Francisca Maat

Van augustus tot en met oktober 2021 heb ik stage gelopen bij Overwater Rentmeesterskantoor. Deze stage heb ik vrijwillig opgepakt gedurende mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Wat mij trok aan Overwater is het brede kennisvlak dat aanwezig is in relatie tot rentmeesterij en agrarisch vastgoed en de goede ervaringen met Overwater in mijn werk als melkveehouder. De praktijk van agrarisch vastgoed was daardoor een waardevolle uitstap in een nieuw vakgebied met bekende elementen van het boerenerf.

Het oude kantoor, tevens rijksmonument, staat aan een rustige winkelstraat in Strijen. Van binnen ingericht met moderne faciliteiten en een ‘paperless environment’ is dit kantoor een interessante mix van oud en nieuw. Ingericht met agrarische kunst, rustige landschappen en persoonlijke tinten van het team. Dit alles zorgt ervoor dat samen met betrokken collega’s een ideale werkplek is gecreëerd, waarin geconcentreerd zelfstandig werk en overleg (of een praatje) naadloos in elkaar overgaan.

Gedurende drie maanden heb ik me ingezet voor verschillende opdrachten binnen en buiten de juridische wereld. Onderwerpen waren gerelateerd aan agrarische grond waaronder contracten van zonneweides, een uiteenzetting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en lokale juridische adviezen.

Voor zonneweides heb ik een concept-opstalovereenkomst opgesteld dat rekening houdt met de belangen van de grondeigenaar en/of grondgebruiker, want daaraan schort het in sommige overeenkomsten van de ontwikkelaars.

Voor de uiteenzetting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heb ik de onderliggende Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en waterkwaliteitsrapporten bestudeerd naast enkele artikelen en webinars. Hierop heb ik een kleine uiteenzetting geschreven.

De andere juridische adviezen waren nauw verbonden aan lopende casussen van cliënten. Hieruit ontving ik nieuwe inzichten in gespecialiseerde rechtsgebieden. Dit was pittig, maar leerzaam en bijkomend leerde ik denken vanuit het perspectief van cliënten. Tussendoor ben ik bijgeschoold over het (erf)pachtrecht en andere onderwerpen.

Ook ben ik door verschillende rentmeesters nauw betrokken bij besprekingen met cliënten of specialisten in andere vakgebieden. Hierdoor werden de effecten van juridische begrippen en contracten op de praktijk zichtbaar. Ik kreeg dan vooraf de casus en na de bespreking of het overleg een korte reflectie van de bevindingen.

Omdat er sprake was van een vrijwillige stage zonder begeleiding vanuit de universiteit ervaarde ik een grote vrijheid om interesses te onderzoeken en een flexibele dagindeling. Alle uitgewerkte opdrachten waren daardoor direct gerelateerd aan de dagelijkse werkzaamheden van het Rentmeesterskantoor en relevant op dit moment.


De stage heb ik afgesloten met een presentatie over zonneweides op het maandelijkse kennisoverleg. Dit overleg heb ik vier keer mogen bijwonen en functioneert als een intern studiemoment voor actualiteiten in het vakgebied. Hier worden veranderde wetten of toekomstige wetswijzigingen en jurisprudentie besproken, actuele transacties van collega’s en veranderingen op de (grond)markt. Mijn begrip van de agrarische wereld is sterk vergroot door de landelijke kennis in het team.

Ik kijk met plezier terug op de stageperiode en ben dankbaar voor alle tijd en energie die collega’s in deze periode aan mij hebben besteed en kan een stage bij Overwater Rentmeesterskantoor van harte aanbevelen.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.