Historie

De oorsprong van kantoor Overwater ligt in het dorpje Strijensas, gelegen in de Hoeksche Waard aan het Hollands Diep. De familie Overwater woont daar al eeuwenlang in de buurt.

We dateren het ontstaan van ons kantoor in 1804, omdatArij-Overwater.jpg Arij Overwater (1748-1823) die woonde in Strijensas, in dat jaar het beheer ging uitoefenen van de Gorzen en Aanwassen van den lande van Essche. Dat is een nog steeds bestaand, gemeenschappelijk grondbezit uit 1602 gelegen bij Strijensas, waar ons kantoor anno nu rentmeester van is.

Overigens wees collega rentmeester Jaap Verhagen sr.  erop dat hij in het archief van de Gorzen onderstaande kaart is tegen gekomen, zijnde een kopie uit 1783 van Arij Overwater. Dit betekent dat hij waarschijnlijk al eerder bij het beheer betrokken was en het kantoor dus mogelijk ouder is. We laten het maar zo, een aardig onderwerp om nog eens uit te zoeken.

gorzen.jpgArij Overwater was behalve rentmeester, landbouwer, postmeester, herbergier en pontbaas ook schout, secretaris en ontvanger van de zelfstandige gemeente Strijensas.

In 1904 breidde het beheer van destijds P.S. Overwater zich aanzienlijk uit met onder andere het eiland Tiengemeten. Het kantoor is toen verhuisd naar Strijen. Behalve het rentmeesterschap oefenden de opeenvolgende generaties daarna ook werkzaamheden uit als taxateur en traden voor rechtbanken op als onteigeningsdeskundige. Daarnaast waren zij actief als bestuurders, bijvoorbeeld als poldervoorzitters en dijkgraven.

Sinds Arij Overwater hebben nu negen generaties van de familie in de rechte lijn het kantoor (mede) gevoerd. Sinds 1 januari 2021 is er geen lid van de familie Overwater meer (mede)verantwoordelijk voor de onderneming. 

Als kantoor prijzen we ons gelukkig met de inzet, de kennis en kunde van de vaak lang aan kantoor verbonden collega’s en hun grote betrokkenheid bij de opdrachtgevers, het vak en de onderneming.

 

Jubileum 200-jarig bestaan in 2004

Ter gelegenheid van ons 200-jarig bestaan is in 2004 door 'De Oudheidkundige Vereniging Het land van Strijen' een speciale uitgave uitgebracht. Door hier te klikken kunt u de uitgave lezen. 

Kantoorpand in de stijl van de Amsterdamse School

Het kantoor is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Strijen dat is gebouwd in 1927 in de stijl van de Amsterdamse School (voor een aanneemsom van € 16.636!) en aangewezen als Rijksmonument.
Tot op de dag van vandaag is onbekend wat het gemeentebestuur ertoe heeft gebracht voor dit toen moderne ontwerp te kiezen.

Bij de renovatie van het gebouw zijn bij het schilderwerk de kleuren van het oorspronkelijke ontwerp toegepast en hebben we zoveel mogelijk oorspronkelijke ornamenten in stand gelaten. In de bibliotheek zitten zes bijzondere glas-in-lood ramen, ontworpen door de 'De Stijl' kunstenaar Huszar.

We delen het kantoor graag, onder andere door het meedoen aan open monumentendagen. Ook is ons pand op zaterdag een trouwlocatie.