Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 23 maart 2023

Boeren, denk om uw latente ruimte! Laurens Gräper legt uit waarom en geeft advies.

Pieter Kerkstra geeft weer wat u als grondeigenaar kunt doen om de transitie van de landbouw te stimuleren.

In deel 6 over het thema Landbouwvrijstelling legt Frank Veeke de herinvesteringsreserve uit aan de hand van een voorbeeld.

In april, mei en juni organiseren wij meerdere informatiebijeenkomsten over de laatste stikstofontwikkelingen.

En onze collega Schil Herweijer gaat per 1 april met pensioen én is dan 12,5 jaar in dienst. Tijd voor een interview.

Veel leesplezier!

 
Boeren, denk om uw latente ruimte!

Boeren, denk om uw latente ruimte!

De overheid zoekt op alle mogelijke manieren ruimte om PAS-melders te helpen en de vergunningverlening weer vlot te trekken. Eén van die mogelijkheden is het beperken van de zogenaamde ‘latente ruimte’. De definitie hiervan is aan het verschuiven en dat vormt een risico voor de individuele agrariër. Laurens schrijft over de definitie en de mogelijke gevolgen voor het individuele (agrarische) bedrijf.

Lees verder
 
Wat kun je als grondeigenaar doen om de transitie te stimuleren?

Wat kun je als grondeigenaar doen om de transitie te stimuleren?

Dit is het derde artikel in de blogserie 'Natuur en de transitie van de landbouw'. In deze blog wordt een aantal richtingen geduid op welke wijze de grondeigenaar de transitie kan stimuleren.

Lees verder
 
Thema Landbouwvrijstelling: 6-herinvesteringsreserve

Thema Landbouwvrijstelling: 6-herinvesteringsreserve

De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat. In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod. Dit is deel 6: landbouwvrijstelling en herinvesteringsreserve.

Lees verder
 
12,5 jaar Overwater door de bril van Schil

12,5 jaar Overwater door de bril van Schil

Op 1 april 2023 is onze collega Schil Herweijer 12,5 jaar in dienst bij Overwater Rentmeesterskantoor. Dit is ook de dag dat hij met pensioen gaat. Redenen genoeg om hem eens te vragen naar zijn tijd bij Overwater.

Lees verder
 
Vooraankondiging bijeenkomsten 'Stikstoftotnadenken'

Vooraankondiging bijeenkomsten 'Stikstoftotnadenken'

Voor agrariërs organiseren wij binnenkort meerdere 'Stikstoftotnadenken' bijeenkomsten. Dit doen wij samen met andere agro-adviesbureaus. De meest recente ontwikkelingen rondom stikstof, de regelingen en financiële consequenties komen aan de orde. 

Lees verder
 
Volg ons op Social Media

Volg ons op Social Media

Wij zijn ook actief op Facebook en LinkedIn. Wilt u meer interessante en leuke wetenswaardigheden over ons en onze werkzaamheden? Volg ons dan.

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078-674 9494 | info@ovtr.nl | www.ovtr.nl

Uitschrijven