Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 12 mei 2022

In deze nieuwsbrief leest u wat agrarische erfpacht is. Tevens informeren we u over allerlei ontwikkelingen in het stikstofdossier en staat er een seminar op de planning. Ook leest u meer over het nieuwe GLB. En waar moet u op letten als een bedrijf kabels of leidingen door uw grond wil aanleggen? Onze nieuwe collega Sven Belder stelt zich voor.

 
Weet (Van) de(r) Wal het stikstofschip te keren?

Weet (Van) de(r) Wal het stikstofschip te keren?

In het Stikstofregistratiesysteem (ssrs) wordt stikstofdepositie gereserveerd voor 'toedeling' van stikstofruimte aan een project. Toen het ssrs in werking trad, kon slechts depositieruimte worden opgenomen afkomstig van de bronmaatregel 'snelheidsverlaging'. Met de 'snelheidsverlaging' wordt 'depositiebeperking' gecreëerd in grote delen van het land. Maar niet overal. Toch is de stikstofwinst op basis van de Rnb, in zijn totaliteit, wel ingezet voor woningbouw- en tracéprojecten in heel Nederland. Op dit punt lijkt het 'mis' te gaan.

Lees verder
 
Het nieuwe GLB

Het nieuwe GLB

Met ingang van 1 januari 2023 komt er een forse verandering in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze blog gaan wij in op de aangekondigde veranderingen.

Lees verder
 
Claims van derden op uw grond

Claims van derden op uw grond

Waar moet u op letten als een bedrijf kabels of leidingen door uw grond wil aanleggen?  Hier zal ik, vanuit mijn praktijkervaring, een toelichting op geven.

Lees verder
 
Wat is agrarische erfpacht?

Wat is agrarische erfpacht?

'Pacht' is een bekend begrip in de vastgoedsector. Pacht is in de landbouw bekend als gebruiksvorm van grond en gebouwen. Regelmatig wordt het woord pacht gebruikt als er erfpacht wordt bedoeld. Erfpacht lijkt in naam op pacht, maar erfpacht heeft een aantal wezenlijke verschillen met pacht. In dit artikel komen de verschillen van erfpacht en pacht aan de orde. Ik richt me vooral op agrarische erfpacht.

Lees verder
 
Even voorstellen: Sven Belder

Even voorstellen: Sven Belder

Sinds 1 april 2022 werkt Sven Belder bij ons als Vastgoeddeskundige. Meer weten over Sven? Hij stelt zich graag voor.

Lees verder
 
Nieuw hoofdstuk stikstofdossier

Nieuw hoofdstuk stikstofdossier

Op 10 mei 2022 zijn er twee regelingen voor veehouders in concept ter consultatie gelegd. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2).

Lees verder
 
Seminar Stikstof - Opkoop - Onteigening

Seminar Stikstof - Opkoop - Onteigening

Op 2 juni verzorgt Overwater Rentmeesterskantoor samen met Advocatenkantoor AKD voor veehouders in Noord-Brabant een seminar over Stikstof - Opkoop - Onteigening. Het seminar vindt 's avonds plaats bij 't Zand Brabants Gastvrij in Oirschot. Meer weten en/of aanmelden? Lees dan verder!

Lees verder
 
Word jij onze nieuwe collega?

Word jij onze nieuwe collega?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Junior Rentmeester. Heb jij een voorliefde voor vastgoed en de agrarische sector? Lees dan verder!

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078-674 9494 | info@ovtr.nl | www.ovtr.nl

Uitschrijven