Overwater Nieuwsbrief
Klik hier voor de online versie als de nieuwsbrief niet goed zichtbaar is
Nieuwsbrief 6 juli 2022

Een volle nieuwsbrief voor de zomer! De nieuwe pachtnormen en de parallel met box 3 houden de gemoederen bezig. Ook over het stikstofdossier valt het nodige te lezen. Agrarische bedrijfsovername anno nu vraagt om een andere kijk.Tevens stellen we twee nieuwe collega's aan u voor, blikken we terug op het Seminar 'Stikstof - Opkoop - Onteigening' en staan we op 16 juli op de Open Dag bij Van Woerden. Fijne zomer(vakantie)!

 
AERIUS, stikstof & vergunningen

AERIUS, stikstof & vergunningen

De AERIUS-calculator is de basis voor vergunningverlening. Uit deze berekening blijkt óf er effecten voor de natuur optreden en zo ja, waar. Maar wat nou als de rechter de werking van een stalsysteem in twijfel trekt, omdat deze afwijkt van de ammoniakemissie zoals opgenomen op de Rav-lijst? En hoe gaat men bij gebiedsontwikkeling de ‘(uit)werking van de ontwikkeling’ borgen, als later de feitelijke situatie anders blijkt te zijn dan de situatie waarvan men is uitgegaan bij de vergunningsaanvraag?

Lees verder
 
Agrarische bedrijfsovername anno nu

Agrarische bedrijfsovername anno nu

Voor veel jonge ondernemers is het lastig om het volledig eigendom van het ouderlijk bedrijf over te nemen, zelfs in verpachte staat. Er ontstaan kansen als het agrarisch ondernemerschap en het volledig eigendom (deels) los van elkaar worden gezien. Financiering op basis van agrarische erfpacht kan een oplossing bieden.

Lees verder
 
Aanpassing pachtprijzen 2022

Aanpassing pachtprijzen 2022

De heer H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2022.

Lees verder
 
Stikstof en gebiedsontwikkeling: hoe kan het wel?

Stikstof en gebiedsontwikkeling: hoe kan het wel?

Dagelijks staan de kranten vol met artikelen over de stikstofcrisis. De aanleg van wegen loopt vertraging op, de industrie kan niet verder, er is sprake van vergaande maatregelen in de agrarische sector en er kunnen geen woningen worden gebouwd. Dit resulteert in een woningcrisis en agrariërs die, in mijn ogen zeer terecht, boos zijn. In deze artikelen mis ik vaak de nuance. Er zijn namelijk ook zaken die, door goede samenwerking, wél kunnen.

Lees verder
 
De parallel tussen pachtnormen 2022 en de box 3-perikelen

De parallel tussen pachtnormen 2022 en de box 3-perikelen

Recentelijk heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de pachtnormen voor 2022 gepubliceerd. Regionaal zijn er verschillen, maar de tendens is dat de regionorm over de hele lijn gezien gedaald is! De grondprijzen hebben al jaren een stijgende tendens. Als je dat op je laat inwerken dan zit daar een tegenstelling in. Deze ontwikkeling van stijgende grondprijzen is niet nieuw, maar het systeem om te komen tot de regionorm is hier niet aan gekoppeld. Dit wringt steeds meer.

Lees verder
 
Even voorstellen: Frank Veeke

Even voorstellen: Frank Veeke

Frank Veeke werkt sinds mei bij ons als rentmeester. Benieuwd naar Frank? Lees dan verder!

Lees verder
 
Even voorstellen: Gertjan de Hoop

Even voorstellen: Gertjan de Hoop

Sinds juni werkt Gertjan de Hoop bij ons. Hij stelt zich graag aan u voor!

Lees verder
 
Open Dag Van Woerden

Open Dag Van Woerden

Op zaterdag 16 juli is het Open Dag bij Maatschap P.C. en G.P.M. van Woerden in De Heen. Overwater Rentmeesterskantoor heeft de eigenaren geadviseerd en begeleid bij de verkoop van de boerderij aan familie Van Woerden. We zijn één van de deelnemers op de open dag en nodigen u graag uit. Arno Huysmans zal aanwezig zijn.

Lees verder
 
Terugblik Seminar 'Stikstof - Opkoop - Onteigening'

Terugblik Seminar 'Stikstof - Opkoop - Onteigening'

Op 2 juni hebben Julian Bartels, Arno Huysmans en Hugo Botter (AKD) ruim 50 aanwezigen bijgepraat over LBV, MGA-2, onteigening, vrijwilligheid en schadeloosstelling. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Lees hier dan verder of stuur een mail naar Julian Bartels: jbartels@ovtr.nl

Lees verder
 
Zomer!

Zomer!

Het is al bijna zomervakantie voor regio Midden. Regio Noord en Zuid volgen daarna. Nog op zoek naar leesvoer? Blader dan eens door onze blogs! Fijne zomer(vakantie)!

Lees verder
 
 

Kerkstraat 54 3291 AM Strijen

Tel 078-674 9494 | info@ovtr.nl | www.ovtr.nl

Uitschrijven