Skip to main content

Kabels, Leidingen en masten

Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Kabels, leidingen en masten

“Door de toenemende vraag naar energie wordt het energietransportnet steeds zwaarder belast en moet het worden uitgebreid.”

De aanleg van hoogspanningsverbindingen vindt plaats op landbouwgrond.

Geen eigendom nodig, wel toestemming

Voor de aanleg en instandhouding van kabels, leidingen en masten is het voor de aanlegger in veel gevallen niet nodig om een perceel in eigendom te verwerven.

De aanlegger van het net zal wel toestemming van de grondeigenaar en/of gebruikers van de onroerende zaak moeten verkrijgen.

Schade

De aanleg levert schade op voor grondeigenaren en/of gebruikers van die gronden.

Wij adviseren over de vergoedingen en werkafspraken.

Beperkt zakelijk recht of kwalitatieve verplichting

Voor de instandhouding wordt een beperkt zakelijk recht of kwalitatieve verplichting gevestigd.

Wij adviseren over de beperkt zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en gedoogplichten op grond van bijvoorbeeld de Belemmeringenwet Privaatrecht of de Waterwet (per 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet).

Laat u adviseren
Als u ook geconfronteerd wordt met een kabel- of leidingentracé zijn wij graag bereid u daarbij te adviseren en te begeleiden.

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.