Skip to main content

Historie

De oorsprong van Overwater ligt in het dorpje Strijensas

De oorsprong van Overwater rentmeesterskantoor ligt in het dorpje Strijensas, gelegen in de Hoeksche Waard aan het Hollands Diep.

De familie Overwater woont daar al eeuwenlang in de omgeving. We dateren het ontstaan van ons kantoor in 1804, omdat Arij Overwater (1748-1823) die woonde in Strijensas, in dat jaar het beheer ging uitoefenen van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche. Dat is een nog steeds bestaand, gemeenschappelijk grondbezit uit 1602 gelegen bij Strijensas, waar ons kantoor anno nu rentmeester van is.

Arij Overwater was behalve rentmeester, landbouwer, postmeester, herbergier en pontbaas ook schout, secretaris en ontvanger van de zelfstandige gemeente Strijensas.

In 1904 breidde het beheer van destijds P.S. Overwater zich aanzienlijk uit met onder andere het eiland Tiengemeten. Het kantoor is toen verhuisd naar Strijen.

Behalve het rentmeesterschap oefenden de opeenvolgende generaties daarna ook werkzaamheden uit als taxateur en traden voor rechtbanken op als onteigeningsdeskundige. Daarnaast waren zij actief als bestuurders, bijvoorbeeld als poldervoorzitters en dijkgraven.

Sinds Arij Overwater hebben nu negen generaties van de familie in de rechte lijn het kantoor (mede) gevoerd. Sinds 1 januari 2021 is er geen lid van de familie Overwater meer (mede)verantwoordelijk voor de onderneming. 

Als kantoor prijzen we ons gelukkig met de inzet, de kennis en kunde van de vaak lang aan kantoor verbonden collega’s en hun grote betrokkenheid bij de opdrachtgevers, het vak en de onderneming.

Arij Overwater

Kantoorpand in de stijl van de Amsterdamse School

Het kantoor is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Strijen dat is gebouwd in 1927 in de stijl van de Amsterdamse School (voor een aanneemsom van € 16.636!) en aangewezen als Rijksmonument. Tot op de dag van vandaag is onbekend wat het gemeentebestuur ertoe heeft gebracht voor dit toen moderne ontwerp te kiezen.

Bij de renovatie van het gebouw zijn bij het schilderwerk de kleuren van het oorspronkelijke ontwerp toegepast en hebben we zoveel mogelijk oorspronkelijke ornamenten in stand gelaten. In de bibliotheek zitten zes bijzondere glas-in-lood ramen, ontworpen door de ‘De Stijl’ kunstenaar Huszar.

We delen het kantoor graag, onder andere door mee te doen aan open monumentendagen. Ook is ons pand op zaterdag een trouwlocatie. 

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.