Taxatie landelijk vastgoed


Taxeren is het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak op een bepaalde datum: de waardepeildatum. Wij taxeren voornamelijk agrarisch en landelijk vastgoed. Bij taxeren is het van belang om vooraf goed te bespreken met welk doel de taxatie wordt verricht.

Taxatie voor aankoop en verkoop
Voor het kunnen nemen van een onderbouwd besluit is het verstandig om de aan- of verkoopwaarde van een onroerende zaak te laten taxeren. Op basis van marktgegevens, planologie, ligging, kwaliteit, swot-analyse en gebruiksmogelijkheden wordt een taxatie uitgevoerd en wordt de marktwaarde bepaald.

Taxatie bij bedrijfsovername/rechtsvorm
Taxeren is aan de orde bij een bedrijfsovername, herstructureringsdoeleinden, wijziging van maten/vennoten of wijziging van rechtsvorm. En ook bij een echtscheiding is het bepalen van de waarde van de onroerende zaken veelal van cruciaal belang.

Taxatie voor erf- en schenkbelasting
Bij het overlijden van een eigenaar of bij een schenking kan het gewenst zijn om een taxatie uit te voeren voor de erf- of schenkbelasting.

Taxatie voor financiering
Bij het opnieuw afsluiten van een financiering vraagt de bancaire instelling steeds vaker een waardering om de risico's en mogelijkheden inzichtelijk te hebben. Voor diverse bancaire instellingen zijn wij geaccrediteerd te taxeren.

NRVT
Taxeren is in ons vak geen invuloefening en vereist specialistische kennis. Kennis waarin wij investeren.
Onze taxateurs zijn geregistreerd in het Nederlandse Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT houdt toezicht op de kwaliteit en integriteit van de taxateurs en schrijft gedrags- en beroepsregels voor. De taxateurs houden onder andere via permanente studie hun kennis op peil om te voldoen aan de gestelde eisen.