Herwaardering landbouwvrijstelling en Balanswaarde


Het opnemen van andere balanswaarden van agrarisch en landelijk vastgoed houdt alleen stand in geval deze waarden onderbouwd zijn met een taxatierapport door een erkend taxateur. Een onderneming mag deze balanswaarden opnemen als daar aanleiding toe is.

Rechtsvorm/herstructurering
De aanleiding voor herwaarderen kan tot stand komen bij bijvoorbeeld een herstructurering van een onderneming. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een bedrijfsoverdracht, een vorming van een rechtspersoon of een verandering in de onderlinge rechtsverhouding tussen vennoten in geval van een vennootschap.

Door de grondprijsontwikkelingen van de laatste jaren en als er sprake is van een herstructurering en/of wijziging van rechtsvorm loont het vaak de moeite om de gronden te laten (her)waarderen. Met de waardering kan de actuele waarde van de grond en ondergrond van de boerderij worden verwerkt op de balans.

Afschaffen/matiging landbouwvrijstelling
Mocht zich de situatie voor gaan doen dat de veelbesproken landbouwvrijstelling komt te vervallen, dan heeft u in ieder geval de beschikking over de meest actuele boekwaarde. De boekwinst van de grond of ondergrond bij een verkoop of overdracht wordt daarmee mogelijk beperkt.

Onze deskundige taxateurs kunnen voor u de actuele agrarische waarde bepalen.

Blogreeks Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling. Geliefd en gehaat.
In onze rentmeesterspraktijk merken we dat hierover vragen leven. Zoveel uiteenlopende vragen, dat deze niet allemaal in één blog te behandelen zijn.

Daarom hebben wij ervoor gekozen een reeks van artikelen over het thema Landbouwvrijstelling te maken. In elk artikel komt een ander deelonderwerp aan bod.

Rechts op deze pagina kunt u de blogs lezen.