Energietransitie


Om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs uit 2015 moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon, maar ook door met warmtebronnen wijken en gebouwen van het aardgas af te halen. Overwater Vastgoedadviseurs, Taxateurs en Rentmeesters volgt de energietransitie op de voet.

Regionale Energie Strategie
In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd door de regering. Doel is de landelijke CO2 uitstoot sterk te verminderen onder andere door middel van een energietransitie. Ten behoeve van een effectieve aanpak is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s, die ieder moeten bepalen hoe die energietransitie het best kan worden vormgegeven. Iedere regio zal een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Inmiddels hebben alle RES-regio's hun eigen RES 1.0 vastgesteld.

Zonne-energie en windenergie
In de verschillende RES'en zijn zoekgebieden opgenomen aan de hand waarvan de regio's initiatiefnemers oproept om initiatieven in te dienen. U wordt als grondeigenaar wellicht ook regelmatig benaderd door verschillende ontwikkelaars van zonneparken of windparken. Soms worden grondeigenaren zelfs door meerdere partijen tegelijk benaderd. Vaak wordt hierbij gewerkt met optiecontracten.

Bij de keuze om hier wel of niet mee in zee te gaan komen onder andere de volgende onderwerpen naar voren:
 • Welke partij is betrouwbaar?
 • Wat is een realistische vergoeding?
 • Welke voorwaarden worden gesteld?
 • Hoe stel ik mijn belangen veilig?
 • Hoe ga ik om met een pachter indien mijn grond verpacht is?
 • Wat gebeurt er met de kwaliteit van mijn gronden?
 • Welke bestemming krijgt de grond?
 • Wat is de waarde van mijn grond op het moment dat er een zonnepark op staat?
 • Welke fiscale consequenties heeft een overeenkomst voor mij?

Hulp bij de juiste keuzes
Overwater kan u samen met uw accountant, fiscalist of boekhouder helpen bij het maken van de juiste keuzes en het sluiten van het contract waarbij uw belangen voorop staan.

Hierbij kunt u denken aan:
 • het beoordelen of opstellen van opstalovereenkomsten;
 • het beoordelen van optieovereenkomsten;
 • het selecteren van de juiste partner;
 • advies over de hoogte van de vergoeding;
 • het taxeren van de grond voor en na realisatie;
 • advies over zakelijk recht overeenkomsten;
 • advies over schadeloosstelling.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust eens contact met ons op.