Balanstaxatie beleggers


Taxatie als onderdeel van een advies
Het taxeren van onroerend goed is van oudsher één van onze kerncompetenties.

Taxaties worden uitgevoerd voor het bepalen van de waarde, bijvoorbeeld voor koop/verkoop en successie. Maar er zijn ook taxaties waarbij de waarde wordt gebruikt als onderdeel van een advies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van een schadeloosstelling bij onteigening, balanstaxaties of de waardevermindering als gevolg van een zakelijk recht overeenkomst.

Meer dan alleen cijfers
Bij een taxatie wordt de waarde van een object op een bepaald moment vastgesteld. Een taxatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundig en gecertificeerd taxateur.

Bij de waardebepaling worden alle elementen die de waarde kunnen beïnvloeden, beschouwd en gewogen. Naast de planologische aspecten, de kwaliteit en ligging van het onroerend goed, is kennis van de lokale markt van belang. Ook is de kennis, ervaring en intuïtie van de taxateur van groot belang.

Daarom is het een belangrijk voordeel als een taxateur werkt bij een kantoor met collega’s die dagelijks contact hebben met partijen in de markt. Hier hechten wij veel waarde aan.

Specifieke taxaties zijn balanswaarderingen die inzicht geven op de waarde van de grondportefeuille. Deze taxaties verrichten wij regelmatig in opdracht van ontwikkelaars, overheden, accountants, stichtingen en beleggers.

Lid van de NRVT en NVR
Onze taxateurs zijn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als beëdigd rentmeester en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).
Hierdoor bent u verzekerd van een taxatie volgens de meest actuele eisen die aan een taxatie worden gesteld, gebaseerd op vastgestelde taxatiestandaarden.