Balanstaxatie

  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
  • Overheidsingrijpen Overheidsingrijpen
Balanstaxatie beleggers

“Taxeren van onroerend goed is van oudsher één van onze kerncompetenties.”

Balanstaxatie beleggers

Taxeren van onroerend goed is van oudsher één van onze kerncompetenties.` 

Balanswaarderingen zijn specifieke taxaties die inzicht geven op de waarde van de grondportefeuille voor de jaarrekening. Deze taxaties verrichten wij voor ontwikkelaars, overheden, accountants, stichtingen en beleggers.

Bij een taxatie wordt de waarde van een object op een bepaald moment vastgesteld. Een taxatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundig en gecertificeerd taxateur.

Bij de waardebepaling worden alle elementen die de waarde kunnen beïnvloeden betrokken. Naast de planologische aspecten, de kwaliteit en ligging van het onroerend goed, is kennis van de lokale markt van belang.

Daarom is het een belangrijk voordeel als een taxateur werkt bij een kantoor met collega’s die dagelijks contact hebben met partijen in de markt. Hier hechten wij veel waarde aan.

Taxatie als onderdeel van een advies
In het algemeen worden taxaties uitgevoerd voor het bepalen van de waarde, bijvoorbeeld voor koop/verkoop en erf- of schenkbelasting. Maar er zijn ook taxaties waarbij de waarde wordt gebruikt als onderdeel van een advies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van een schadeloosstelling bij onteigening of de waardevermindering als gevolg van een zakelijk recht overeenkomst.

Lid van de NRVT en NVR

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als beëdigd rentmeester en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Hierdoor bent u verzekerd van een taxatie volgens de meest actuele eisen die aan een taxatie worden gesteld, gebaseerd op vastgestelde taxatiestandaarden.

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

WILT U NIETS MISSEN? 

Schrijf u dan in voor onze zeswekelijkse nieuwsbrief en volg ons op social media. 

*  Website URL

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.