De stage van: Francisca Maat

Van augustus tot en met oktober 2021 heb ik stage gelopen bij Overwater Rentmeesterskantoor.

Deze stage heb ik vrijwillig opgepakt gedurende mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Wat mij trok aan Overwater is het brede kennisvlak dat aanwezig is in relatie tot rentmeesterij en agrarisch vastgoed en de goede ervaringen met Overwater in mijn werk als melkveehouder. De praktijk van agrarisch vastgoed was daardoor een waardevolle uitstap in een nieuw vakgebied met bekende elementen van het boerenerf.

Het oude kantoor, tevens rijksmonument, staat aan een rustige winkelstraat in Strijen. Van binnen ingericht met moderne faciliteiten en een 'paperless environment' is dit kantoor een interessante mix van oud en nieuw. Ingericht met agrarische kunst, rustige landschappen en persoonlijke tinten van het team. Dit alles zorgt ervoor dat samen met betrokken collega's een ideale werkplek is gecreëerd, waarin geconcentreerd zelfstandig werk en overleg (of een praatje) naadloos in elkaar overgaan.

Gedurende drie maanden heb ik me ingezet voor verschillende opdrachten binnen en buiten de juridische wereld.
Onderwerpen waren gerelateerd aan agrarische grond waaronder contracten van zonneweides, een uiteenzetting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en lokale juridische adviezen.

Voor zonneweides heb ik een concept-opstalovereenkomst opgesteld dat rekening houdt met de belangen van de grondeigenaar en/of grondgebruiker, want daaraan schort het in sommige overeenkomsten van de ontwikkelaars.

Voor de uiteenzetting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heb ik de onderliggende Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en waterkwaliteitsrapporten bestudeerd naast enkele artikelen en webinars. Hierop heb ik een kleine uiteenzetting geschreven.

De andere juridische adviezen waren nauw verbonden aan lopende casussen van cliënten. Hieruit ontving ik nieuwe inzichten in gespecialiseerde rechtsgebieden. Dit was pittig, maar leerzaam en bijkomend leerde ik denken vanuit het perspectief van cliënten.

Tussendoor ben ik bijgeschoold over het (erf)pachtrecht en andere onderwerpen.

Ook ben ik door verschillende rentmeesters nauw betrokken bij besprekingen met cliënten of specialisten in andere vakgebieden. Hierdoor werden de effecten van juridische begrippen en contracten op de praktijk zichtbaar. Ik kreeg dan vooraf de casus en na de bespreking of het overleg een korte reflectie van de bevindingen.

Omdat er sprake was van een vrijwillige stage zonder begeleiding vanuit de universiteit ervaarde ik een grote vrijheid om interesses te onderzoeken en een flexibele dagindeling. Alle uitgewerkte opdrachten waren daardoor direct gerelateerd aan de dagelijkse werkzaamheden van het Rentmeesterskantoor en relevant op dit moment.

De stage heb ik afgesloten met een presentatie over zonneweides op het maandelijkse kennisoverleg. Dit overleg heb ik vier keer mogen bijwonen en functioneert als een intern studiemoment voor actualiteiten in het vakgebied. Hier worden veranderde wetten of toekomstige wetswijzigingen en jurisprudentie besproken, actuele transacties van collega's en veranderingen op de (grond)markt.

Mijn begrip van de agrarische wereld is sterk vergroot door de landelijke kennis in het team.

Ik kijk met plezier terug op de stageperiode en ben dankbaar voor alle tijd en energie die collega's in deze periode aan mij hebben besteed en kan een stage bij Overwater Rentmeesterskantoor van harte aanbevelen.