Daphne van der Voort

Backoffice medewerkster
img Sinds 1 oktober 2019 werkt Daphne bij Overwater Rentmeesterskantoor. Zij ondersteunt de rentmeesters bij hun dagelijkse werkzaamheden en houdt zich bezig met het maken van GIS-kaarten, ondersteuning van de systeembeheerder en huisstijl/marketing/websitebeheer. Een creatieve duizendpoot die goed kan plannen en organiseren.

Naast haar werk voor ons is Daphne actief op het gebied van management en sportmassage voor paarden.

Werkzaamheden:
  • Voorbereiden opdrachtbevestigingen/offertes, verkoopbrochures, taxatierapporten en koopovereenkomsten
  • Contact met opdrachtgevers, kandidaat-kopers en gebruikers van de beheerlocaties
  • ArcGIS
  • Website/huisstijl/marketing
  • Achterwacht systeembeheer
  • Zorgen voor een adequate dossiervorming