Vertrek Ad Woestenberg per 1-1-2019

Ad.jpgIn 2009 heb ik drie dagen na mijn vijftigste verjaardag een eerste kennismakingsgesprek gevoerd met Diana Frikkee en Peter Overwater. Ik had gesolliciteerd op de functie van mede-directeur bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau (GAB), maar wist eerlijk gezegd niet precies wat ik van deze functie moest verwachten. Het eerste gesprek leverde meteen een goede klik op tussen Diana, Peter en mij. En die klik is ook nooit meer verdwenen. Op 1 november 2009 ben ik in mijn nieuwe functie begonnen.

Ik werd getriggerd door de combinatie van inhoud, in de vorm van een eigen adviespraktijk binnen Overwater en het voeren van management. Dat laatste kreeg vorm doordat ik samen met Diana de aansturing van GAB ging doen en tevens GAB vertegenwoordigde in het overkoepelende management. In dit overkoepelende management worden alle werkzaamheden aangestuurd, die we samen met Overwater Rentmeesterskantoor uitvoeren. Ik heb deze combinatie van werkzaamheden steeds een zeer aantrekkelijk aspect van mijn functie gevonden. Met Diana als mijn mentor, kon ik vrij snel mijn weg vinden binnen de organisatie.

Ook later, toen ik in 2015 het management van GAB alleen ben gaan doen en het overkoepelende management steeds meer van mijn tijd ging vragen, was het de combinatie van werkzaamheden die mij bleef aanspreken. Binnen de adviespraktijk ben ik het meest wendbaar en de andere werkzaamheden heb ik er steeds omheen kunnen plooien.

De samenhang in het management van GAB en het overkoepelende management zorgen voor een soort natuurlijke combinatie van activiteiten. De inhoudelijke taken zorgen ervoor dat de week op een zinvolle en aangename manier is gevuld. Komend jaar word ik zestig jaar en ik merk dat, naarmate de jaren vorderen, het moeilijker is om voor alle drie de activiteiten voldoende energie te hebben. Omdat ik vind dat je deze dingen niet half of op een lager tempo kunt doen, heb ik besloten om mijn functie neer te leggen en ruimte te maken voor een jonge opvolger in deze prachtige functie. Het is voor mij een carrièrestap die past bij het vorderen van de jaren en die ik met een gerust gevoel kan maken omdat Jeroen Krijgsman per 1 januari 2019 het stokje van mij zal overnemen. Jeroen zal zich in deze nieuwsbrief nog voorstellen.

Vanaf 1 januari 2019 ga ik mij vanuit een eigen bedrijf richten op het vervullen van interim functies bij het grondbedrijf van een gemeente, een waterschap of een vergelijkbare instantie binnen de provincie Noord-Brabant. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen negen jaren en wens Overwater alle succes toe voor de toekomst. Het is een bedrijf met een lange historie, dat zich onderscheidt door het leveren van kwalitatief hoogstaande en toepasbare adviezen. Ik zie zoveel veerkracht in de organisatie, dat mijn vertrek slechts een rimpeling in de lange geschiedenis van het bedrijf zal betekenen.

Ik bedank alle collega's voor de collegialiteit in de loop der jaren. Ik dank ook de lezers van deze nieuwsbrief voor de support die ik na mijn besluit om Overwater te verlaten, heb mogen ontvangen. Zonder twijfel zal ik een deel van u ook in de toekomst nog binnen het vak tegenkomen.