Even voorstellen: Jeroen Krijgsman

Hetportretbureau_Overwater_25415.jpgGraag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij via dit medium voor te stellen. Na een aantal inspirerende gesprekken met de leiding van Overwater heb ik besloten mijn bestaan als zelfstandige op te geven, in januari a.s. zal ik beginnen als manager Overwater Grondbeleid Adviesbureau (GAB) en grondzakendeskundige.
Ik zal daarbij het stokje overnemen van Ad Woestenberg, die na jarenlang deze functie te hebben vervuld een vervolgstap zal zetten.

Na mijn opleiding Civiele Techniek aan de TU Delft ben ik gaan werken in de wereld van infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Later heb ik de Master of Real Estate opleiding voltooid, waardoor ik mijn kennis verder heb verbreed in de vastgoedwereld. Tot augustus jl. werkte ik bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, waar ik de functies van procesmanager en fondsmanager voor de afdeling bedrijfslocaties heb vervuld. Daarvoor werkte ik onder meer bij Schiphol Area Development Company (SADC), alwaar ik als projectmanager verantwoordelijk was voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Schipholregio.

De werkervaring die ik heb opgedaan, vaak op het snijvlak tussen publiek en privaat, geeft mij de mogelijkheid zowel overheden als bedrijven optimaal van dienst te zijn. Vooral daar waar onderlinge samenwerking essentieel is.

Het lijkt mij een zeer interessante uitdaging om enerzijds de managementtaken voor GAB op mij te nemen en daarnaast mijn kennis en ervaring ten dienste van klanten van Overwater te kunnen stellen. Ook voorzie ik een belangrijke rol te kunnen vervullen in het overkoepelende MT, waar de focus zal liggen op het verder uitbouwen en professionaliseren van de organisatie.

Ik hoop velen van u in de komende periode te ontmoeten en zie uit naar een voorspoedige samenwerking. Daarnaast wens ik Ad bij dezen nogmaals alle succes toe bij het vervolg van zijn loopbaan.

Ik wens een ieder plezierige kerstdagen en een goede jaarwisseling!