Waardering van verpachte gronden in box 3

Aan het begin van ieder jaar publiceert de Belastingdienst de normwaarden voor de waardering van verpachte grond in box 3. 

In 2022 doet u aangifte over uw inkomen en vermogen in 2021. Als u gronden bezit die worden verpacht, dan heeft u met deze normwaarden te maken. De normwaarden gelden voor verpachte grond dat in gebruik is als grasland of akkerland.

In de brochure van de Belastingdienst staan normwaarden per landbouwgebied in tabel 1. Vervolgens kijkt u in tabel 2 wat de looptijd van de pachtovereenkomst is. Bij niet-eindige pacht geldt een percentage van 60% van het normbedrag. Bij eindige pacht is de resterende looptijd maatgevend.

Afhankelijk van de looptijd is een percentage van toepassing. Per gebied kan dat wisselen qua waarden, afhankelijk van de transacties in die periode.

Even om gevoel te krijgen bij getallen, voor het gebied Voorne-Putten & Hoeksche Waard voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is dat per ha respectievelijk € 67.600,00 per ha, € 66.500,00 per ha en € 75.900,00 per ha.