ing. S. (Sylvia) Batenburg RT

Rentmeester NVR
Register-Taxateur
img Sylvia werkt sinds 2009 als rentmeester bij ons kantoor. Haar praktijk bestaat uit het beheren van agrarisch vastgoed voor beleggers die als doelstelling hebben het langjarig beleggen in blijvend agrarisch vastgoed.

De uitdaging in het beheer ligt op het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het zoveel mogelijk digitaliseren van de administratieve kant van het beheer en anderzijds het persoonlijk contact met opdrachtgevers en (erf)pachters.

Het vertrouwen opbouwen én krijgen, de afwisseling tussen binnen- en buitenwerk en de vele verschillende agrarische en adviserende aspecten van het werk, maken dat zij al vele jaren met plezier als rentmeester werkzaam is.

Vakgebieden:
Opleidingen:
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Opleiding Grondverwerving en schadevergoedingen

Overige:
  • Beëdigd rentmeester NVR
  • Register-Taxateur, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
  • Lid Kringbestuur NVR regio West