Beleggen en investeren in landbouwgrondBekijk ook eens onze bijdrage aan het programma De Barometer (RTL Z) waarin Laurens Gräper vertelt over beleggen in landbouwgrond.


Beleggen in landbouwgrond staat in de belangstelling. Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe.

Het beleggen in Nederlandse landbouwgrond onderscheidt zich van de Europese en de mondiale markt:
  • Meestal wordt alleen in grond en niet in een onderneming belegd, met het bijbehorende lagere risicoprofiel.
  • Een belegging in Nederlandse landbouwgrond is in het algemeen meer liquide dan die in een buitenlandse onderneming.
  • Geen risico op leegstand.
  • Lage beheerkosten ten opzichte van vermogensbeheerders.
  • Het risico van tenietgaan van grond is zeer beperkt en behoeft daarom niet verzekerd te worden.
  • Bij wijziging van de bestemming van de grond wordt in ieder geval de waarde van de landbouwgrond vergoed.

Veilige belegging met een laag risico 
Grond is bovendien een concreet bezit: er komt niet meer bij, je kunt er naar kijken, overheen lopen en het verdampt niet.

Beleggen in landbouwgrond wordt in het algemeen gezien als een veilige belegging met een zeer laag risico, dat rendement oplevert.
Wageningen Economic Research (voorheen het LEI, Landbouw Economisch Instituut) heeft berekend dat met beleggingen in landbouwgrond over de afgelopen tientallen jaren een gemiddeld jaarlijks rendement is behaald dat 3,6% hoger ligt dan de inflatie over die jaren.

Diverse vormen grondgebruik
Er zijn meerdere vormen om landbouwgrond in gebruik te geven aan een agrariër. Traditioneel wordt grond vaak verpacht. Dit kan in reguliere pacht en in geliberaliseerde pacht.

Pacht is een persoonlijk recht. Een gebruiksvorm die nu veel wordt gebruikt is erfpacht. Bij erfpacht blijft de (bloot) eigendom van de grond bij de belegger. De gebruiker krijgt het zakelijk recht de grond tegen betaling van een canon te gebruiken. Hierbij geldt veel contractsvrijheid voor beide partijen.

Elke vorm waarop grond aan een agrariër in gebruik wordt gegeven, heeft specifieke kenmerken, kansen, voordelen en nadelen. Wij kennen deze allemaal en adviseren u graag om te komen tot de meest passende agrarische belegging voor u. Die wij ook voor u kunnen realiseren door grond aan te kopen en op basis van de gewenste gebruiksvorm in gebruik te geven.

Particulier als agrarisch ondernemer
Fiscaal kan het interessant zijn voor particulieren om agrarisch ondernemer te worden. Wij kunnen voor u passende grond verwerven en u begeleiden bij het opzetten van een samenwerking met een actieve landbouwer. Deze mogelijkheid bespreken we graag met u.

Structureel investeren in landbouwgrond
Wanneer u structureel wilt investeren in landbouwgrond, kunnen wij met u uw beleggingsbeleid formuleren, op basis daarvan beleggingsobjecten voor u aankopen om zo een portefeuille op te bouwen. Deze kunnen wij actief beheren, gericht op het optimaliseren van het directe rendement en vermogensgroei.

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst.