Met uw bezit inspelen op duurzaamheidsthema's

maandag 7 februari 2022 De manier waarop wij omgaan met de aarde is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen staan milieu en duurzaamheid hoog op de politieke agenda, bij steeds meer grondeigenaren en grondgebruikers groeit het besef dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het gebruik, en daaraan gekoppeld, de kwaliteit van grond.
Lees verder

Streep door box 3-heffing: taai, maar niet saai

maandag 7 februari 2022 De Hoge Raad heeft recent een streep gehaald door de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 voor ongeveer 60.000 belastingplichtigen. Het fictieve rendement sluit niet aan bij het daadwerkelijke rendement. Bij een grote groep verpachters is dit effect ook zichtbaar. Het zal een taai verhaal blijken, maar niet saai!
Lees verder

Opkoopregeling stikstof

maandag 7 februari 2022 Eind augustus 2021 kondigde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee regelingen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof aan. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop. En zoals vaak bij overheidsdocumenten hebben beide regelingen ook weer een afkorting, respectievelijk Lbv en MGO, gekregen. De beide opkoopregelingen zijn gericht op het bijdragen aan de resultaatsverplichting uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn).
Lees verder

Stikstofkansen: Samenwerken!

dinsdag 7 december 2021 Het onderwerp stikstof houdt zowel de agrarische sector als de sectoren gebiedsontwikkeling, bouw en infrastructuur in zijn greep. Laurens Gräper gaat in zijn blog verder in op de uitdagingen en mogelijkheden binnen dit onderwerp.
Lees verder

Jacht in Nederland

dinsdag 7 december 2021 Deze blog, geschreven door Sylvia Batenburg, gaat verder in op de wet- en regelgeving over jagen in Nederland. Een complex onderwerp dat regelmatig tot felle discussies leidt tussen voor- en tegenstanders.
Lees verder

Ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen

dinsdag 7 december 2021 Bij kamerbrief van 24 november 2021 heeft de minister van LNV, mevrouw C.J. Schouten, de ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als (de eerste tranche van de) ‘Maatregel gerichte opkoop’ aangeboden. Deze ontwerpregeling is bedoeld ter vervanging van de Rpav, zoals zij gold tot 1 november 2021.
Lees verder

Uit de praktijk: overlijden en dan...

maandag 25 oktober 2021 Het komt in onze praktijk voor dat agrarische ondernemers overlijden. Zo werd onze rentmeester Schil Herweijer onlangs gevraagd voor advies na het overlijden van een agrariër. De agrariër was al enige tijd ziek en had zijn echtgenote gezegd dat zij na zijn overlijden contact met hem op moest nemen.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7 8