Opkoopregeling veehouderij, vrijwillig of eigenlijk verplicht?

woensdag 11 november 2020 De overheid zet in op het reduceren van o.a. de door de veehouderij veroorzaakte stikstofdepositie, in het bijzonder bij stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden.Eerder gebeurde dat alleen door beëindigingsregelingen, waarbij de op te geven mest- productierechten en de waardevermindering van de bedrijfsgebouwen werden vergoed. Ook in het voorliggende wetsvoorstel Stikstof reductie en natuurverbetering is een beëindigingsregeling opgenomen. Nieuw is dat het wetsvoorstel ook voorziet in een opkoopregeling van bedrijven
Lees verder

Uit de praktijk: beheer Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder

woensdag 23 september 2020 De afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe opdrachtgevers die Overwater het vertrouwen hebben gegeven om het beheer van hun (agrarische) eigendommen te gaan verzorgen. Eén van de laatste (maar zeker niet de minste) opdrachtgevers die dit heeft gedaan, is de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2020

vrijdag 3 juli 2020 Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2020. De pachtnormen 2020 dalen in twaalf van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2019.
Lees verder

Stikstofproblematiek

maandag 4 mei 2020 Ondanks de roerige tijd waarin we ons allen momenteel bevinden wegens COVID-19, staan de ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek allesbehalve stil. Daarom hieronder, op hoofdlijnen, de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na onze blog van 24 februari 2020.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7