Uit de praktijk: asbestsanering

dinsdag 11 september 2018 Geschreven door Gijs Colpaert

In heel Nederland is op dit moment een slordige
100 miljoen vierkante meter asbest dakbedekking
aanwezig. Per 1 januari 2024 treedt het 'Asbestdakenverbod
2024' in werking, het is vanaf dat moment verboden om asbesthoudende materialen op uw dak te hebben liggen. Overwater is druk bezig om ruimschoots voor 2024, de gebouwen die wij voor onze opdrachtgevers beheren asbestvrij te krijgen.

Onlangs is de eerste locatie gesaneerd. De locatie betreft een loods in de Hoeksche Waard, die als onderdeel van een hoevepachtovereenkomst aan een akkerbouwer in gebruik is gegeven. De loods heeft een oppervlakte van circa 1.000 m² en naast de dakbedekking bestond ook de plafondbeplating van de inpandige werkplaats uit asbesthoudende materialen. Ongeveer de helft van de loods is in gebruik voor de bewaring van aardappelen. De andere helft is in gebruik voor machinestalling en als werkplaats.

Vanwege het aanstaande asbestdakenverbod hebben asbest sanerende bedrijven het druk. Ook de producenten van dakplaten zitten bepaald niet stil. Medio juli leek het dan ook spannend te worden of de werkzaamheden tijdig (dat wil zeggen: voor de aardappeloogst) zouden zijn uitgevoerd. Gelukkig verliep de sanering op rolletjes en zijn de werkzaamheden ruim op tijd uitgevoerd. Daarbij is de inpandige plafondbeplating en het oude golfplaten dak gesaneerd en is er een nieuw dak geplaatst van ge├»soleerde sandwichpanelen. Tussen de ge├»soleerde panelen zijn ook een aantal licht-doorlatende platen aangebracht, waardoor er in de schuur een prettige lichtinval is. Binnenkort zullen de aardappelen voor het eerst onder het nieuwe – asbestvrije - dak worden opgeslagen.

Of heel Nederland in 2024 asbestvrij zal zijn, wordt door menigeen betwijfeld. Waar een stuk minder twijfel over bestaat is het feit dat Nederland, ten opzichte van de omringende landen, wat asbestsanering betreft voorop loopt. Wij dragen daar graag aan bij en gaan gestaag verder met het asbestvrij krijgen van onze beheerportefeuille.