Een kijkje in het leven van onze medewerkers buiten Overwater - deel 3

woensdag 9 september 2020

Geschreven door Schil Herweijer
Introductie
Schil Herweijer (64) heeft een akkerbouwbedrijf in de Hoeksche Waard. Zijn boerderij staat aan de Keizersdijk in Strijen, maar de 30 ha van het bedrijf ligt 1 km verderop. Schil zegt daarover: ‘Tot 1985 hadden we een gemengd bedrijf met 25 koeien en ongeveer evenveel grasland als akkerbouwgrond. Deze grond was verdeeld over zeven percelen. Sinds de ruilverkaveling in 1990 hebben we nu alle grond bij elkaar, maar niet direct achter of naast de boerderij. De laatste koeien hebben we in 1985 weg gedaan. Arbeids-technisch is alleen akkerbouw veel beter te doen.’ 


Schil heeft 35 jaar bij de Rabobank gewerkt als financieel adviseur en werkt nu al bijna tien jaar bij Overwater Rentmeesterskantoor, vier dagen per week. Daar houdt hij zich bezig met beheer, adviseren over en bemiddelen in agrarisch vastgoed. Hij doet dit met name bij stoppende boeren die wel nog betrokken willen blijven bij de grond. Het akkerbouwbedrijf doet hij op de dagen dat hij niet op kantoor zit en in de avonduren. Hij zegt daarover: ‘Het is een mooie afwisseling om na een dag met intensieve gesprekken op kantoor, ’s-avonds het land op te gaan.’

De familie Herweijer waar Schil toe behoort, is te herleiden tot 1293. Na een familiedag in de jaren tachtig van de vorige eeuw is er een stichting opgericht die onderzoek doet naar de familiegeschiedenis en familiedagen organiseert. Schil is penningmeester van deze stichting. Zijn boerderij is sinds 1 oktober 1875 in de familie en hij is de vierde generatie. Thans is hij bezig met de overdracht van dit bezit aan zijn twee zonen. Samen met echtgenote Maddie en de twee zonen hebben zij een maatschap ”Herweijer Akkerbouw”.

Bouwplan                                                                                                     Schil teelt consumptieaardappelen, suikerbieten en tarwe. Sinds de koeien weg zijn haalt hij de mest uit Brabant, zowel dunne fractie als gemengd met rundermest. Daarnaast gebruikt hij champost en compost,  bovendien zaait hij groenbemesters. 
Het bouwplan omvat:    
  • Consumptieaardappelen 7 ha
  • Suikerbieten 6,5 ha, afzet naar Cosun Beets Company
  • Tarwe 14,5 ha, afzet via CZAV
  • Akkerranden 2 ha, met medewerking van CCHW

Akkerranden en Keverbank                                                                          Schil houdt akkerranden van 6 m breed aan, deels bestaande uit gras en kruidenmengsel en deels uit bloemen. Hij merkt dat het scheelt in de plaagbestrijding in de gewassen. In de Hoeksche Waard is de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zeer actief (www.cchw.eu). Overwater Rentmeesterskantoor is een sponsor van CCHW.                                                                                                                                  
In samenwerking met hen heeft Schil een keverbank aangelegd, dwars door een perceel van 26,5 ha. Schil legt uit wat een keverbank is: ‘Een keverbank is een verhoging van zo’n 50 cm hoog en 3 m breed. Aan één kant ligt een strook van 3 m braak met daar weer naast een strook bloemen, die speciaal geschikt is voor patrijzen. De keverbank is ook geschikt voor insecten en spinnen. Door de hogere en drogere ligging is het een geschikte overwinteringsplek en door eerdere opwarming in het voorjaar zijn natuurlijke bestrijders van plagen al aanwezig op de akker, zodra de gewassen gaan groeien.’ De keverbank is aangelegd met grond die elders is vrijgekomen bij het graven van waterbergingen.

Uitleg aan burgers                                                                                       Schil ziet vaak dat fietsers stoppen om bloemen te plukken uit de akkerranden en dan weg gaan als hij er aan komt, maar hij vindt het juist leuk om aan voorbijgangers uit te leggen wat hij aan het doen is. Bij het vullen van de spuitkar aan de rand van het perceel langs de weg komt hij dan ook vaak in gesprek met voorbijgangers.´Ik vergelijk het gebruik van gewasbeschermings-middelen altijd met naar de apotheek gaan: je wilt er zo min mogelijk naar toe om geneesmiddelen te kopen, maar soms kan het niet anders. Ik loop ook vaak even met mensen het gewas in om te laten zien hoe het gewas groeit en welke ziekte of plaag er in zit. Ik zou het ook erg leuk vinden om met mensen met een kar rond te rijden om uitleg te geven, maar daarvoor heb ik helaas niet genoeg tijd. Ik heb wel een keer mijn collega’s van Overwater meegenomen toen de bieten werden gerooid om dat te laten zien, dat vonden ze erg leuk.

Toekomst                                                                                                     Schil ziet een zonnige toekomst voor de akkerbouw: ‘We kunnen veel meer doen met plantaardige producten. Ten eerste natuurlijk meer plantaardig eiwit in plaats van dierlijk eiwit gebruiken, maar daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld Cosun met het nieuwe onderzoekscentrum in Dinteloord, nieuwe toepassingen vinden voor bijvoorbeeld bietenblad. Vroeger voerden we dat aan de koeien, nu blijft het achter op het land, wellicht in de nabije toekomst worden er producten van gemaakt. Als er meer toepassingen komen in de biobased economie, kan de akkerbouw daar een belangrijke rol in spelen.’ 

Besturen                                                                                                       Naast zijn baan, zijn boerderij en de Stichting Familie Herweijer is Schil ook nog actief als penningmeester van de Strijense IJsclub. Ook een vereniging die afhankelijk is van de weersomstandigheden. Helaas heeft dat afgelopen jaren weinig tijd gekost! Schil is van mening dat het goed is om aan het verenigingsleven deel te nemen en op die manier met mensen in contact te komen die geïnteresseerd zijn in agrarische werkzaamheden.