Aanpassing pachtprijzen 2022

dinsdag 5 juli 2022 Geschreven door Sylvia Batenburg

De heer H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2022.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2016-2020. De pachtnormen 2022 stijgen in 5 van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2021.

Voor de akkerbouw was 2015 over het geheel gezien een jaar met een bovengemiddeld inkomen. Het berekende inkomen over 2015 is vervangen door het berekende inkomen over 2020; een jaar waarin de akkerbouw gemiddeld een lager inkomen genereerde (1e corona-jaar). De bedrijfsresultaten in de melkveehouderij waren in 2020 (iets) boven gemiddeld.

De regionormen kennen opnieuw een grote variatie met als uitschieters een daling in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied van 23%, vorig jaar nog de regio met hoogste stijging van +27%, en het Centraal veehouderijgebied met dit jaar de grootste stijging van 17%.

pachtprijs gronden
  • In de gebieden met een gemengd karakter neemt de regionorm met 0% tot 2% af.
  • In de melkveehouderijgebieden neemt de regionorm met 1% af tot een stijging van 12%.
  • In de akkerbouwgebieden daalt de regionorm met 6% tot 23%.
pachtprijs gebouwen
  • De pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 2,79%.
  • De pachtprijs voor woningen bij pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 stijgt met 2,3%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 2,7%.
Meer informatie treft u hier aan.

De aanpassing werkt van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. De wijziging van de pachtprijs hoeft niet goedgekeurd te worden door de Grondkamer. De nieuwe pachtprijs gaat in bij aanvang van het nieuwe pachtjaar na 1 juli 2022.