Aanpassing pachtprijzen 2021

maandag 6 september 2021 Geschreven door Sylvia Batenburg

 
Mevrouw drs. C.J. Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2021.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2015-2019. De pachtnormen 2021 stijgen in zes van de veertien pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2020.

De regionormen kennen opnieuw een grote variatie met als grootste uitschieters een stijging van 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied en een daling van 11% in respectievelijk Westelijk Holland en Hollands/Utrechts weidegebied.

Pachtprijs gronden
  • In de gebieden met een gemengd karakter neemt de regionorm met 2% tot 12% toe.
  • In de melkveehouderijgebieden neemt de regionorm met 4% tot 11% af.
  • In de akkerbouwgebieden daalt de regionorm met 14% tot een stijging met 25%.

Pachtprijs gebouwen
  • De pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 2,44%.
  • De pachtprijs voor agrarische woningen stijgt met 0% of 1,3% bij pachtovereenkomsten van voor, respectievelijk na 1 september 2007.
Meer informatie treft u hier aan. 

De aanpassing werkt van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. De wijziging van de pachtprijs hoeft niet goedgekeurd te worden door de Grondkamer. De nieuwe pachtprijs gaat in bij aanvang van het nieuwe pachtjaar na 1 juli 2021.

De pachtnormen 2021 zijn ook weer in onze rekentool verwerkt. Met onze rekentool kunt u de nieuwe pachtprijs uitrekenen.