Aanpassing pachtprijzen 2020

vrijdag 3 juli 2020 Geschreven door Sylvia Batenburg
Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen
bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2020.
De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2014-2018. De pachtnormen 2020 dalen in twaalf van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2019. De regionormen kennen opnieuw een grote variatie met als grootste uitschieters een stijging van 20% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied en een daling van 22% in Veenkoloniƫn en Oldambt.

Pachtprijs gronden
  • In de gebieden met een gemengd karakter neemt de regionorm met 1% af.
  • In de melkveehouderijgebieden neemt de regionorm met 10% tot 17% af.
  • In de akkerbouwgebieden daalt de regionorm met 22% tot een stijging met 20%.
Pachtprijs gebouwen
  • De pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 2,19%.
  • De pachtprijs voor agrarische woningen stijgt met 5,1% of 2,6% bij pachtovereenkomsten van voor respectievelijk na 1 september 2007.
Meer informatie treft u hier aan:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/02/kamerbrief-over-de-nieuwe-pachtnormen-die-op-1-juli-2020-van-kracht-worden

De aanpassing werkt van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. De wijziging van de pachtprijs hoeft niet goedgekeurd te worden door de Grondkamer. De nieuwe pachtprijs gaat in bij aanvang van het nieuwe pachtjaar na 1 juli 2020.

De pachtnormen 2020 zijn ook weer in onze rekentool verwerkt. Met onze rekentool kunt u alvast de nieuwe pachtprijs uitrekenen.