Aanpassing pachtprijzen 2018

woensdag 11 juli 2018 Geschreven door Sylvia Batenburg


Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die
gelden vanaf 1 juli 2018. De pachtnormen zijn gebaseerd op de
bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012-2016. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017. Alleen in het pachtprijsgebied IJsselmeerpolders stijgen de pachtprijzen met 7%. In de akkerbouw waren de resultaten over 2016 niet sterk afwijkend van de resultaten in 2011, dit is de verklaring voor de uitzondering van IJsselmeerpolders. Voor de melkveehouderij dalen de pachtnormen doordat het jaar 2016 wordt toegevoegd, een jaar met veel lagere bedrijfsresultaten dan het jaar 2010 dat uit de berekening valt.

Voor regulier (lees langjarig) verpachte grond en gebouwen betekenen de pachtnormen dat:

  • Afhankelijk van de regio, de pachtprijs voor grond wordt aangepast met +7% tot -34%.
  • De pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 wordt verhoogd met 3,9%.
  • De pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van na 1 september 2007 wordt verhoogd met 1,4%.
  • De pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 1,46%.

Meer informatie treft u hier aan.

Deze aanpassing werkt van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. De wijziging van de pachtprijs hoeft niet goedgekeurd te worden door de Grondkamer. De nieuwe pachtprijs gaat in bij aanvang van het nieuwe pachtjaar na 1 juli 2018.

Op onze website kunt u met onze rekentool 'pachtprijzen voor losse percelen landbouwgrond, zonder opstallen' de nieuwe pachtprijs uitrekenen!