Aankondiging blogserie: Natuur en de transitie van de landbouw

dinsdag 18 oktober 2022 Geschreven door Laurens Gräper

Als rentmeester beheren wij duurzaam het kostbare bezit van onze opdrachtgever. De historie van het vak gaat terug naar de tweede helft van de 13e eeuw. Het vak is (gelukkig) in de tijd veel veranderd maar één aspect is niet veranderd: de verbondenheid tussen de natuur, de landbouw en de rentmeester.

We werken samen met onze opdrachtgevers aan het in stand houden van biodiversiteit, verbeteren van bodemgesteldheid en een duurzaam verdienmodel voor de landbouw. Dat is niet nieuw, maar ik ben van mening dat we hier samen een extra stap moeten zetten om de natuur en de landbouw in stand te houden en de mensen op de wereld te blijven voeden.

Als rentmeester werken we aan groei - vaak economische groei - voor onze opdrachtgever, voor ons bedrijf of voor onszelf. We werken voor grondeigenaren en voor agrariërs en gebiedsontwikkelaars die onder druk staan van de stikstofproblematiek en soms een tegengesteld belang hebben, maar heel vaak ook samen werken.

Ook taxateurs krijgen te maken met de duurzaamheidsprestaties van vastgoed. Zij worden steeds vaker geacht een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan hun taxaties. Vaak zijn keuzes financieel gedreven, gericht op economische groei. Dit is het uitgangspunt in onze economie. Echter, deze benadering heeft een prijs als het gaat om biodiversiteit en klimaatverandering.

De transitie van de landbouw is op dit moment het gesprek van de dag. De termen natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, klimaatverandering, natuurbescherming, energietransitie en terugdringing van de stikstofuitstoot vechten om voorrang in het publieke debat. Vaak worden de termen door elkaar gebruikt zonder een duidelijke definitie van de inhoud en de betekenis van de termen. Het gevolg is dat de discussie polariseert en een kloof wordt gevormd tussen de stad en het buitengebied. Dit is in mijn ogen niet goed en werkt contraproductief op de vooruitgang die we met elkaar willen bereiken.

Met de aankomende blogserie/artikelenreeks willen we onze visie op de transitie en ook de kansen, inspanningen en de gevolgen voor grondeigenaren bespreken. Dat gaan we doen aan de hand van, bijvoorbeeld, de volgende onderwerpen:
  • Wat is het verschil tussen reguliere en natuurinclusieve landbouw? Is er wel een verschil?
  • Welke vormen van landschapsbeheer en natuur vinden we in Nederland?
  • Welke definitie voor natuurinclusieve landbouw kun je hanteren?
  • Wat kun je als grondeigenaar doen om de transitie van de landbouw te stimuleren?
  • Hoe speel je als grondeigenaar in op toekomstige ontwikkelingen?
  • Wat is de waarde van natuur?
  • Welke subsidieregelingen zijn er?
  • Hoe werkt het afwaarderen van grond voor natuur en welke gebruiksmogelijkheden zijn er dan nog?
Aanvullend aan bovengenoemde onderwerpen blijven we uiteraard ook publiceren en adviseren over ontwikkelingen op het gebied van stikstofreductie en energietransitie.

Daarnaast willen we u als lezer vragen welke onderwerpen u graag wilt terugzien in onze nieuwsbrieven. Dit kan via een reactie op onze LinkedIn-pagina of als reactie op onze nieuwsbrief. Uiteraard kan dit ook telefonisch of via een e-mail aan mij