Percelen grasland in Strijen

Percelen grond met een oppervlakte van 12.73.60 ha, gelegen aan de Zuiddijk in Strijen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schil Herweijer,
mobiel 06-132292532 of per e-mail sherweijer@ovtr.nl